Het nieuwe testcentrum in Wetteren

 • 12 januari 2022

In Wetteren is er een nieuw testcentrum geopend, zodat we tijdig voorbereid zijn op de mogelijke toename van de vraag naar testing tgv de Omikron variant, maar ook aangezien het ASZ Wetteren plots gestopt is met testen van patiënten buiten het ziekenhuis. Dit testcentrum zal ook in samenwerking met het UZ Gent operationeel zijn, net zoals onze anderen.

Informatie over testcentrum

 • Adres: Parochiaal centrum Christus Koning, Oude Aardeweg 39 te Wetteren
 • Open 7/7: 13u-17u, kan uitgebreid worden naargelang de noodzaak tot 8 uur per dag. 
 • Momenteel drukste tijdsblok = 13u-14u + 16u-17u
 • Op dit moment 5min/test maar zouden kunnen opschalen naar 2,5min/test. 
 • Bezetting: 1 administratief medewerker en 1 verpleegkundige
 • In samenwerking met thuisverpleegkundige dienst Altrio.
 • Hoe afspraak maken:
  • Gelijkaardig aan andere centra
  • Momenteel ook enkel met code (te verkrijgen via contacttracing, mijngezondheid.be of huisarts).
  • Uitzonderlijk nog testing mogelijk zonder afspraak, maar vanaf wanneer drukte toeneemt geen marge meer voor administratie (aanmaken e-form enz).
 • Wie: alle patiënten, symptomatisch en asymptomatisch (hoogrisicocontacten)), reizigers.

Quarantaine-attesten

Voor de kerstvakantie beloofde men een tool te maken waardoor hoogrisicocontacten zelf een CTPC code kunnen aanmaken (en ook Quarantaine attest). De tool is nu on hold gezet, aangezien in de nieuwe teststrategie slechts heel beperkt deel nog hoogrisicocontact zal zijn. HRC zullen nu hun q-attest kunnen komen op volgende manier: 

Een quarantainecertificaat wordt verstuurd naar het e-mailadres dat je opgaf en/of naar je eBox die je online kan raadplegen via www.myebox.be. Als je dit quarantainecertificaat niet hebt ontvangen op een van deze twee kanalen maar je hebt wel een sms met de quarantaine-code ontvangen, dan kan je het hier aanvragen met volgende gegevens:

 • je rijksregisternummer
 • de 16-cijferige code die je per sms ontvangt (de quarantaine-code)
 • je GSM-nummer
 • je e-mailadres