Het OCMW kan je helpen

  • 23 oktober 2020

Hulp voor burgers die financieel getroffen worden door de coronaviruscrisis 

De OCMW’s zullen materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronaviruscrisis.

Voor wie ?

Iedereen die de gevolgen ervaart van de COVID-19 crisis. Deze steun is niet beperkt tot enkel de leefloners, maar is bestemd voor iedereen die, na een individuele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Bijvoorbeeld: bepaalde werknemers die een deel van hun inkomen zijn verloren of die met extra schulden te maken krijgen, werknemers uit de deeleconomie, deeltijds tewerkgestelde werknemers - met aandacht voor eenoudergezinnen, jobstudenten, bepaalde zelfstandigen, personen met een handicap, ...

Deze maatregel is niet bedoeld voor personen die geen verblijfsvergunning (meer) hebben en niet legaal op het Belgisch grondgebied verblijven.

Voor welke tussenkomsten?

  • Hulp bij huisvesting

Inclusief de kosten met uitzondering van de huurwaarborg.

  • Hulp inzake energie

Dit wil zeggen het energieverbruik, met inbegrip van de sociale en budgettaire begeleiding of andere ondersteuning.

  • Psychosociale hulp

Dit betreft het ten laste nemen van de kosten van professionals erkend voor de behandeling van partnergeweld, problemen inzake angst en psychiatrische problemen.

  • Hulp inzake gezondheid

Tussenkomsten in ziekenhuisfacturen, medicatie, ... en de aankoop van mondmaskers, gels en handschoenen.

  • Hulp inzake digitale toegankelijkheid

Digitale ondersteuning om meer bepaald de online stappen, de sociale contacten en schoolondersteuning te bevorderen.

  • Financiële hulp

Voor onbetaalde facturen naar aanleiding van een daling van de inkomsten.

  • Basisbehoeften

Voor o.a. tussenkomsten in transportkosten, de aankoop van kledij, aankoop van brillen, ...

  • Hulp voor de families in moeilijkheden

In het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

 

OCMWHelp ons helpen !

Begin juli heeft de federale regering 125 miljoen euro steun vrijgemaakt voor de burgers waarop de COVID-19-crisis een financiële impact heeft gehad. Deze steun is bestemd voor diegenen die een deel van hun inkomen hebben verloren, die geconfronteerd worden met extra uitgaven, zelfstandigen, flexijobs, jobstudenten, artiesten, ...  

 

Wij hebben vastgesteld dat bepaalde personen nog steeds niet bij het OCMW durven aankloppen.

Daarom wordt nu een communicatiecampagne gelanceerd om iedereen te informeren over de bestaande maatregelen.  

Jij kan ons helpen om die mensen die in nood zijn aan te moedigen om contact op te nemen met het OCMW van zijn of haar gemeente.

Deze campagne bestaat uit een communicatiekit, bestaande uit een video in het Nederlands, een video in het Frans, brochures in 7 talen, visuals voor de sociale media, affiches.  Help jij ons mee deze campagne zo breed mogelijk te verspreiden?

Je vind alle materiaal hier terug.

 

 

Met dank aan ELZ Dender voor het artikel