Hoe de detectie en aanpak van ouderenmis(be)handeling verbeteren ?

  • 30 november 2020

Ouderenmis(be)handeling is een enorm onderschat probleem en het komt zorgwekkend vaak voor.

Wereldwijd wordt naar schatting één op de zes mensen van 60 jaar of ouder mis(be)handeld, maar slechts één op de 24 gevallen zou worden gemeld.

In ons land probeerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na te gaan wat de detectie en een betere aanpak van ouderenmis(be)handeling belemmert.

Vandaag publiceert het een gedetailleerd rapport met voorstellen voor verbetering, en een stappenplan voor alle professionals die met ouderen werken. Dit alles moet hen een leidraad bieden bij de vragen die ze moeten stellen en de houding die ze moeten aannemen als ze mis(be)handeling vermoeden. 

Ondanks de inspanningen van o.a. gespecialiseerde organisaties zoals VLOCO (het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling), het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling, en hun Franstalige tegenhangers, blijven de statistieken versnipperd en onvolledig.

Dit komt ook omdat klachten bij zeer veel verschillende instanties kunnen binnenkomen.


Het KCE onderzocht de problematiek van ouderenmis(be)handeling, met de bedoeling om de detectie en de aanpak ervan in ons land te verbeteren.

In deze context willen wij hierbij graag nog even vermelden dat er ook bij de eerstelijnszones Waasland NO en ZW nog steeds stappenplanboekjes en flyers over ouderenmis(be)handeling te verkrijgen zijn via jeanique.martens@elzwaasland.be of info@elzwaasland.be.

Zeker in tijden van corona komt deze problematiek nog sterker naar boven en moeten we hier met zijn allen oog voor hebben.

Lees meer