Huidig multidisciplinair overleg in Schelde en Leie

Meer info over de overgangsperiode (vanaf 1 mei 2020) tot de invoering van het nieuwe model vindt u hier terug! 

Wat is een multidisciplinair overleg (MDO)?

Ingevolge de door de Vlaamse Regering goedgekeurde reorganisatie van de eerstelijnszorg kan het multidisciplinair overleg in de toekomst anders georganiseerd worden. Hieronder wordt beschreven hoe het MDO vandaag verloopt.

Een multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg als zorgteam rond een persoon met een zorgvraag. De aanwezigheid van de persoon met een zorgvraag en/of zijn mantelzorger biedt meerwaarde. Je kan, indien het MDO voldoet aan bepaalde criteria, als zorg- en hulpverlener een vergoeding krijgen voor deelname aan zo’n overleg

In Schelde en Leie

Meer info over de overgangsperiode (vanaf 1 mei 2020) tot de invoering van het nieuwe model vindt u hier terug! 

 • De belangrijkste wijzigingen zijn;

  • De registratie van het MDO zal vanaf 1 mei 2020 van de SEL aan de overlegcoördinatoren overgedragen worden.
  • Er zal slechts 1 GDT-team per patiënt per jaar vergoed worden. Dit impliceert dat de huisarts aanwezig moet zijn. Dit mag wel ook via skype,… Hij hoeft dus niet fysiek aanwezig te zijn.
  • Er kunnen max 4 deelnemers een vergoeding van 25Euro ontvangen.
 • Overzicht heden en toekomst

 

SEL Gent – tot 30 april 2020

Toekomst – vanaf 1 mei 2020-

Administratieve afhandeling

SEL Gent

Overlegcoördinator

Aantal vergoedbare teams

2 teams per jaar/patiënt

 • 1 GDT of PSY team
 • 1 Niet-GDT

*GDT = aanwezige huisarts

1 team per jaar/patiënt

9  Huisarts dient aanwezig te zijn (mag ook telefonisch of via videocall)

Vergoedingen

Deelnemers

 • 51,62Euro – ten huize
 • 38,72Euro – niet te huize

Zorgbemiddelaar – 40Euro

Zorgcoördinator -120Euro

Deelnemers

 • 25 Euro – ongeacht waar het overleg doorgaat

Zorgbemiddelaar – 40Euro

Zorgcoördinator -120Euro

Aantal vergoedbare partners

Alle zelfstandige zorgverleners + alle eerstelijnspartners

MAX 4 deelnemers

(+ de zorgbemiddelaar + de zorgcoördinator)

 

Contacteer Schelde en Leie

Medewerkers

Lana Verstuyf (coördinator)
coordinator@elzscheldeleie.be
09 387 82 97

Maïté van der Bruggen (projectmedewerker)
maite.vanderbruggen@eerste-lijn.be
09 273 98 61

Sofie Wynsberghe (administratief medewerker)
info@elzscheldeleie.be
09 387 82 96

 

Maatschappelijke zetel

Gentpoortstraat 41
9800 Deinze

Ondernemingsnummer 0740905794