huiselijk geweld in tijden van Corona: apothekers werken mee

  • 7 april 2020

Door de isolatiemaatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, verwachten experten een stijging van het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld. Lokale apothekers zijn, net als anders, laagdrempelig, goed bereikbaar, behoren tot essentiële dienstverlening en daarom goed geschikt als meldpunt. In de persnota vind je een voorstel tot procedure om intrafamiliaal geweld te melden bij de apotheker.