Info: aanmelden en inschrijven in het secundair onderwijs in Gent (schooljaar 2022-2023)

  • 18 januari 2022

LOP Gent Secundair Onderwijs bezorgt je langs deze weg de belangrijkste informatie over aanmelden en inschrijven in het secundair onderwijs in Gent voor het schooljaar 2022-2023. Je vindt er ook de LOP-brochure en de folder voor toeleiders terug.