Info en nuttige links rond corona

Algemene info rond testing, quarantaine, isolatie, ...


Ontdek hieronder de schematische teststrategie van Domus Medica:

pdf bestandTeststrategie 01-09-2021.pdf (412 kB)

pdf bestandFlow teststrategie reizigers-20210827.pdf (90 kB)

Sneltesten

Ontdek hier welke apotheken sneltesten afnemen in ELZ Dender!

Informatie voor zorgverleners en welzijnswerkers


 • Hier vind je de meeste algemene informatie omtrent COVID-19: testen, contactopvolging, quarantaine en isolatie, maatregelen, beeld- en videomateriaal, ...

 • Richtlijnen voor zorgprofessionals: Als zorgverlener komt u wellicht in contact met vermoedelijke of bevestigde coronapatiënten. Hoe gaat u daarmee om in uw sector, en welke maatregelen moet uw organisatie nemen?  Raadpleeg hier de richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen, zorgverleners, zorgvoorzieningen met ouderen of kwetsbare mensen, woonzorgcentra, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie, welzijnssectoren, …

 • Testen, isoleren en quarantaine: Alle info over wie zich wanneer en waar kan laten testen, en over testen in zorgvoorzieningen vind je hier. Wie moet wanneer en hoe lang in isolatie of quarantaine? Ook meer info over de inzet van sneltesten. 

 • Algemene informatie van Sciensano (epidemiologische situatie, gevalsdefinitie en testing, procedures, communicatiemateriaal, ...) kan je hier terugvinden.
 • Een overzicht van de gevalideerde protocollen per sector kan je via volgende links terugvinden: gezondheid, werk, horeca, winkels, sport, cultuur, evenementen, jeugd, onderwijs en kinderopvang, toerisme en vrije tijd, religie, openbare ruimte en wonen.
 • VIVEL Verbindt verzamelt op haar website tal van handige instructiefilmpjes over hoe je correct handschoenen moet uittrekken, hoe je een mondmasker gebruikt, hoe je handalcohol gebruikt... 
 • Modem, het expertnetwerk ondersteunende technologie @ Thomas More, verzamelde heel wat tips die interessant zijn voor personen met een beperking. Visitaal pictogrammen ivm de coronocrisis, doorschijnende mondmaskers voor doven en slechthorenden, apps die spraak ondertitelen enz.
 • Op de website van de Vlaamse Ouderenraad vind je heel veel specifieke informatie terug over corona en ouderen. Concrete cijfers, maar ook creatieve tips om contact te houden met ouderen, hoe ouderen mentaal fit kunnen blijven in quarantaine, enz.
 • De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) geeft op haar website een handig overzicht van de maatregelen die van kracht zijn, met welke impact op de publieke dienstverlening. Per sector vind je er de aanbevelingen en richtlijnen terug.
 • Veerkracht voor zorgverleners. Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we samen De ZorgSamen.
 • Online consultaties mogelijk bij Zelfstandig werkende Psychologen ELZ Dender (betalend) tijdens COVID19. Bekijk hier de lijst.
 • Hulp en extra ondersteuning: Zoekt u helpende handen voor uw voorziening? Vrijwilligers of extra werkkrachten? Of heeft u nood aan andere bijkomende ondersteuning? Ontdek hier de mogelijkheden.

 • Hygiëne en beschermingsmaterialen: Welke beschermingsmaterialen zijn aanbevolen bij zorgcontacten tijdens deze epidemie? Hoe gebruik je mondmaskers en ander beschermingsmateriaal correct? En op welke manier kan je beschermingsmateriaal bestellen?  Lees er hier alles over.

 • Via deze site vindt u richtlijnen voor vergunde zorgaanbieder voor zorg aan personen met een handicap.
 • Op de site van jeugdhulp vindt u informatie voor voorzieningen en diensten jeugdhulp.
 • Via de sociale kaart vindt u correcte gegevens van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen.
 • Hier vindt u welke veiligheidsvoorschriften maatschappelijke werkers van de OCMW’s in acht dienen te nemen bij contacten met cliënten en hoe de hulpverlening kan georganiseerd worden.
 • SAM, Netwerk OnlineHulp Vlaanderen en Steunpunt Geestelijke Gezondheid bieden nu een handige beslishulp voor sociaal werk, welzijnswerk en geestelijke gezondheidszorg.  Hoe communiceer je als beroepskracht online met je cliënt, hoe stimuleer je online contact tussen individu en omgeving, ...  Meer informatie vind je hier.
 • Vraag je je af hoe je kwetsbare mensen in tijden van corona kunt bereiken?  En hoe je jouw werking kunt aanpassen?  Ga naar de webpagina van SAM voor tips en informatiebronnen
 • Nu face-to-face contacten door de coronacrisis vaak niet meer mogelijk zijn, vangen chathulplijnen een groot deel van de hulpvragen op. Ze versterken hun capaciteit en verruimen hun openingsuren. Op deze pagina vind je een overzicht.
 • Via deze link van het Rode Kruis kunt u informatie terugvinden over hoe omgaan met stress in deze woelige periode.  Er worden zowel tips gegeven voor de bevolking als voor hulpverleners. 
 • Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot informatie over het coronavirus. Daarom stelt het Agentschap voor Integratie en Inburgering posters met preventie maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige website ter beschikking in diverse talen.
 • Ook in gebarentaal wordt de nodige info ter beschikking gesteld. Via deze link kan je video’s terugvinden m.b.t. het vermijden dat je ziek wordt, jezelf en anderen beschermen, wat als je ziek bent en wat als er iemand in je omgeving ziek is.
 • Info over het coronavirus in Vlaamse Gebarentaal van de Overheid en via Doof Vlaanderen.
 • Het is ook belangrijk laaggeletterden en analfabeten te informeren over de quarantaineregels, daarom werd door de Centra voor Basiseducatie een filmpje gemaakt om hen te informeren over de belangrijkste maatregelen: https://www.youtube.com/watch?v=-nCJm69p_U8
 • Voor asielzoekers vind je heel nuttige info op de website van Fedasil. De informatie is beschikaar in 12 talen.

 

Informatie voor burgers


 • Hier vind je de meeste informatie omtrent COVID-19: testen, contactopvolging, quarantaine en isolatie, maatregelen, beeld- en videomateriaal, ...

 • Voor algemene vragen over gezondheid en openbare orde kan je ook terecht op volgend telefoonnummer: 0800/14.689

 • Belgen die in het buitenland in de problemen komen door COVID-19 kunnen bellen naar een callcenter van Buitenlandse Zaken: 02/ 501 40 00 (van 9 tot 20 uur)

 • Contactopvolging: Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voeren we contactopvolging uit. Er zullen zo'n 1.200 mensen ingezet worden om aan contactopvolging of “contact tracing” te doen. Hoe gaat dat in zijn werk? Lees hier meer over deze contactopvolging.

 • Alle richtlijnen rond mantelzorg en corona vind je hier: richtlijnen voor wanneer de zorgvrager thuiswoont, wanneer de zorgvrager in een woonzorgcentrum woont, wanneer de zorgvrager in een assistentiewoning woont en extra informatie voor personen met een handicap

 • Bewegen in de buitenlucht is gezond.  Richtlijnen en informatie omtrent bewegen in natuurgebieden vindt u hier.

 • Via deze link van het Rode Kruis kunt u informatie terugvinden over hoe omgaan met stress in deze woelige periode.  Er worden zowel tips gegeven voor de bevolking als voor hulpverleners. 

 • COVID-19 informatie voor mantelzorgers van thuiswonende mensen met dementie. Het departemente Ouderenzorg van Stad Gent geeft praktische en concrete tips ter ondersteuning van mantelzorgers die zorgen voor een familielid of partner met dementie in deze moeilijke tijd. Bekijk het document hier.

 • Het team van Gezin en Handicap wil er ook in tijden van corona zijn voor gezinnen met een kind met een handicap. Lees hun hier alle info i.v.m. aangepaste dienstverlening, quarantaine, tegemoetkomingen, ...

 • Afhaalmaaltijden: www.steunhorecavlaanderen.be

 

Informatie voor ondernemers en vragen rond lokale economie


 

Nuttige contactgegevens


Rode kruis Vlaanderen   105
Huisartsenwachtpost  1733
Zelfmoordpreventie 1813
Awel (kindertelefoon) 102
Het Vlaamse kruis 0474 62 62 62
Apotheker van wacht 0903 99 000
Antigifcentrum 070 245 245
Algemeen noodnummer 112
Politie 101
Tele-onthaal 106
Telefoontolk 02 208 06 11