Informatie voor hulpverleners die werken met ontheemden uit Oekraïne

Informatie voor hulpverleners in het Waasland die werken met ontheemden uit Oekraïne

Medische zorg Oekraïense vluchtelingen in het Waasland&Durmestreek

Verwijs iedere Oekraïense vluchteling naar een hulppunt voor een medische intake.  Tijdens de medische intake verzamelt de verpleegkundige (bijgestaan door een tolk indien nodig) medische gegevens en zet deze in een elektronisch medisch dossier, belangrijk om van de gezondheidszorg gebruik te kunnen maken. De verpleegkundigen worden bijgestaan door een arts.

Er wordt gevraagd naar eventuele ziektes die ze hebben of hebben gehad, bepaalde vaccinaties worden gratis aangeboden als ze geen documenten hebben over vorige vaccinaties, zoals COVID.

Overzicht van de medische anamnese.docx bestandmedische anamnese_Mederis_ENG_UA.docx (212 kB)

De medische gegevens worden afgedrukt en meegegeven. Dit document kan de patiënt meenemen wanneer hij een arts nodig heeft in de reguliere zorg of bij een bezoek bij CLB-arts, Kind&Gezin, gynecoloog enz. Het is niet de bedoeling dat zij voor verdere, gewone consultaties naar de Hulppunten gaan gezien deze maar tijdelijk zijn!

Hulppunt Zwijndrecht (voorlopig gesloten): Kind en Gezin, Laarstraat 64 Zwijndrecht – open ma/vrij 9u-12u30Appoint Agenda om een afspraak te maken bij een verpleegkundige.

Hulppunt Sint-Niklaas: open vanaf  donderdag 7 juli – open op dinsdag en/ of donderdag– Appoint Agenda om een afspraak te maken bij een verpleegkundige.

Belangrijk voor artsen!

Het is heel belangrijk dat het eForm ‘Oekraïense vluchtelingen registratie contact in kader van preventieve zorg’ door de arts wordt ingevuld na een preventief consult. Dit eForm is beschikbaar in alle EMD-pakketten!

Dit is belangrijk voor de (helaas weer enorm complexe) financiering van de overheid om de hulppunten uit te baten, alvast bedankt

Vragen?

oekraine@elzwaasland.be

Waarom een hulppunt voor Oekraïense ontheemden?

Oekraïense ontheemden lopen een ander traject dan andere personen die naar ons land vluchten. Hierdoor worden zij niet automatisch gescreend door Fedasil en nemen wij als eerstelijnszone samen met de huisartsenkringen van het Waasland en de lokale besturen deze taak op.

Doel van de Wase hulppunten

1. We willen in eerste instantie inzetten op preventie en controle van infectieziekte bij alle Oekraïense ontheemden.

2. we willenhen helpen met de vragen of klachten waar zij al dan niet weet van hebben. Er zal een globaal medisch dossier opgemaakt worden zodat bij doorstroming naar de reguliere zorg de hulpverlener kan beschikking over alle noodzakelijke gegevens.

3. Kennismaking met het hulpverleningslandschap in België en hen doorverwijzen naar de correcte reguliere hulpverlening.  Hulpverlening interpreteren we in de brede zin. Zowel bij medische, psychosociale en welzijnsvragen worden de personen doorverwezen naar de juiste partners in het Waasland.

Achtergrond informatie:

pptx bestandHulppunten Waasland _ Algemeen.pptx (605 kB)

Aanleiding tot initiatief

Mei 2022 werd de vraag gesteld aan de huisartsenkringen om zorgpunten te organiseren voor screening van Oekraïense ontheemden. Dit was noodzakelijk omdat zij, gezien hun ander statuut, niet de gekende flow van medische opvang voor vluchtelingen doormaakten. De huisartsenkringen in het Waasland konden de organisatie voor deze taak niet opnemen. De eerstelijnszones van het Waasland hebben toegestemd om deze taak op te nemen met als voorwaarde dat ook het welzijnsluik een plaats zou krijgen in dit initiatief.

Dit initiatief is een tijdelijk initiatief en is niet een vervanging de reguliere zorg.

We trachten alles zo lokaal mogelijk te organiseren. In elke eerstelijnszone is een fysieke uitvalsbasis. Voor eerstelijnszone Noord – Oost is deze gevestigd Zwijndrecht, in eerstelijnszone Zuid – West zal dit Sint-Niklaas zijn. Op basis van de noden kunnen er beperkte zitdagen georganiseerd worden in andere lokale besturen in het Waasland.

Financiering voor uitbating en personeel wordt voorzien vanuit Agentschap Zorg en gezondheid, de Federale overheid en de eerstelijnszones van het Waasland.

Een voorwaarde voor het verlenen van hulp en het ontvangen van een afspraak is de registratie van de persoon bij het lokaal bestuur alsook de mutualiteit.

Dit initiatief en de doorverwijzingen worden opgevolgd in overleg met afvaardiging van lokale besturen, huisartsenkringen, Vitaz en andere nauw betrokken partners.

Hulppunt Waasland voor Oekraïense ontheemden

Contactgegevens

Voor alle vragen betreffende de Oekraiënse hulppunten kan u terecht bij projectmedewerker Katlijn Blondé 

- Mail: oekraïne@elzwaasland.be