Innovatief project verleent psychologische ondersteuning via deZorgSamen.be

  • 30 april 2021

De druk op onze (zorgs)ector blijft hoog. De afgelopen maanden boden geen ruimte om op adem te komen. De stressniveaus worden permanent chronisch wat het risico op langdurige uitval sterk verhoogt.

Via de online zorgscreener, brengt de ZorgSamen, in een sterk partnerschap, daarom psychologische ondersteuning binnen handbereik.

Directe collega’s en leidinggevenden spelen cruciale rol in preventie en eerste opvang. Het gesprek aangaan met een collega die zich niet goed in zijn vel voelt is niet evident. Hoe je dit bespreekbaar kan maken, en indien nodig collega’s te motiveren en te ondersteunen om hulp te zoeken vind je in de eerste helper.

Daarnaast kunnen zorgverleners, welzijnswerkers en hun leidinggevenden ook de zorgscreener op www.dezorgsamen.be invullen.De zorgscreener is een korte vragenlijst die peilt naar de gedachten en gevoelens van zorgverleners en welzijnswerkers. Deze screent of er al dan niet nood is aan psychologische ondersteuning of een gesprek met een andere zorgprofessional. De afname duurt slechts enkele minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt. De screener geeft niet alleen melding bij duidelijke signalen van overbelasting, maar biedt ook de vrijblijvende keuze om gecontacteerd te worden door een collega-hulpverlener. Dit binnen de drie werkdagen.

In een sterk partnerschap staat een breed aanbod psychologische ondersteuning ter beschikking. Ontwikkeld onder impuls van de Vlaamse Overheid gaan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, in eerste instantie, het eerste gesprek aan met de zorgvrager. Ze bieden tevens ondersteuning bij werk-gerelateerde hulpvragen. Indien nodig, bieden geconventioneerde klinische eerstelijnspsychologen en –orthopedagogen basispsychologische begeleiding. De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg staan klaar met een ondersteunend aanbod van gespecialiseerde hulp bij de meer complexe problemen. Zo komt psychologische ondersteuning voor onze zorgverleners binnen handbereik.

Klik hier om de flyer te bekijken: pdf bestandFlyer_Zorgscreener (1.31 MB)

Zorgscreener ZorgSamenFiguur: overzicht stappen die mogelijks genomen worden na het invullen van de zorgscreener op www.dezorgsamen.be.