Interculturele bemiddeling - EPCAP2 - 4u K&J

  • 4 augustus 2022

Beste psychologen en orthopedagogen, 

 pdf bestandomzendbrief PSY-ORT2022006.pdf (216 kB)

pdf bestandAlgemene gids voor interculturele bemiddeling.pdf (1.14 MB)

docx bestandEPCAP 2 - E-mail Psychologen & Orthopedagogen - juni 2022 - NL.docx (47 kB)

docx bestand2022_06_10_Instructies ELP_NL_hulpverleners (002).docx (67 kB)

We brengen jullie graag op de hoogte over 3 belangrijke nieuwtjes omtrent het aanbieden van hulp binnen de conventie ‘psychologische functies in de eerste lijn’ 

1. Het gebruik van interculturele bemiddelaars bij hulp aan anderstaligen 

Als geconventioneerde hulpverlener kan je vanaf nu een beroep doen op de diensten interculturele bemiddeling via videoconferentie. Het doel van interculturele bemiddeling is de taalbarrière, sociaal-culturele barrières en interetnische spanningen in de context van de hulpverlening zo veel mogelijk op te lossen. Interculturele bemiddelaars zijn professionals die hulpverleners en cliënten bijstaan om zowel woorden als culturele gevoeligheden en nuances te vertalen.  

Dit systeem was in het verleden uitsluitend beschikbaar voor ziekenhuizen, maar wordt vanaf heden opengesteld voor geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen. Een aanvraag voor een intercultureel bemiddelaar dien je minstens 48u voordien te maken via een digitaal formulier. Meer informatie over het systeem vind je in de bijlages. 

Hiernaast wordt er voor alle geconventioneerden op woensdag 13 juli ook een infosessie georganiseerd over het gebruik van interculturele bemiddeling. Dit gaat op digitale wijze door van 12u30 tot 13u30. De opname van deze sessie zal achteraf ook beschikbaar zijn. 

Inschrijven voor deze infosessie is niet nodig, deelnemen kan via onderstaande gegevens: 

 

2. Verlaging van het minimumaantal te presteren uren voor wie zich wenst te laten conventioneren voor kinderen en jongeren. 

Het begeleidingscomité stelde in juni vast dat het aantal geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen voor kinderen en jongeren stelselmatig laag blijft in zowat alle provincies. Een belangrijke verklaring hiervoor, blijkt de vereiste  te zijn dat men zich voor minstens 8u dient te laten conventioneren. Het RIZIV heeft daarom beslist het minimum aantal uren, voor wie zich uitsluitend voor kinderen en jongeren wenst te laten conventioneren, te verlagen naar 4u/week.  

Kortom: psychologen en orthopedagogen die met kinderen en jongeren werken kunnen zich vanaf heden ook voor 4u laten conventioneren. Het portfolio dat je moet indienen om je te laten conventioneren vind je hier, de belangrijkste documenten en informatie over de infosessies vind je hier: https://bit.ly/3nM9bpW 

Deze wijziging gaat in met onmiddellijke ingang, in de hoop het aantal beschikbare psychologen en orthopedagogen voor kinderen en jongeren gevoelig uit te breiden. Voor wie zich bij een netwerk voor volwassenen wenst te conventioneren blijft het minimum van minimaal 8 uren ongewijzigd. 

We zouden willen vragen jullie eigen netwerk aan te spreken en KO/KP die werken met kinderen en jongeren te motiveren om ook binnen deze conventie aan de slag te gaan. Onderzoek van prof. Bruffaerts (Bruffaerts - “De mythes voorbij” - 2021) leert ons dat een samenleving die inzet op preventie van psychische problemen zich in eerste instantie moet richten op kinderen en jongeren. Driekwart van alle psychische stoornissen ontwikkelt zich namelijk vóór de leeftijd van 27 jaar. De meeste impact hebben preventieve interventies op erg jonge leeftijd, bij voorkeur al startend tussen 6 en 12 jaar. 

 

Tegelijkertijd merken we dat we in Oost-Vlaanderen nog op zoek zijn naar bijkomende KO/KP die willen werken met kinderen en jongeren in kader van deze conventie. 

Zouden ook jullie deze zoektocht mee willen ondersteunen en jullie collega’s mee warm maken? 

 

Alvast bedankt! 

 3. EPCAP 2.0 

Tenslotte bezorgen we jullie graag de informatie over het nieuwe EPCAP onderzoek. Het EPCAP onderzoek is een wetenschappelijke evaluatiestudie van de maatregel tot terugbetaling van psychologische functies in de eerstelijn, die op vraag van RIZIV en FOD Volksgezondheid door K.U.L. uitgevoerd wordt. Dit onderzoek start in een eerste fase met het in kaart brengen van de patiënten die gebruik maken van dit aanbod d.m.v. een online vragenlijst.  

Meer informatie over de EPCAP studie en hoe jullie hieraan dienen mee te werken vinden jullie in de bijlage. 

 

Tot slot, willen we jullie informeren over de resterende openstaande vacatures. Graag verspreiden in jullie netwerk!  

De netwerken geestelijke gezondheid zijn voor de uitrol van de conventie nog op zoek naar een lokaal coördinator voor de regio Waasland en Dender (min. 0.8 VTE) en een projectmedewerker (0.5 VTE). Meer info i.v.m. de vacatures is terug te vinden op de websites van GG ADS, Het PAKT en RADAR. De sollicitatiegesprekken gaan door op 5 september. 

 

Met vriendelijke groeten

Team conventie psychologische functies eerste lijn :

Netwerkcoördinatie : Vanessa De Roo, Ilse De Neef, Liesl Vereecke

Projectmedewerkers : Thomas De Veirman, Sharon Bruggeman, Nathalie Haeck

AIorK4zFBH0fDUfnqLg-gGtARgnwJpMeavREeBcDk0eC2-ZDH_z08cyL7A9Qv7kD2BwREbdTedwh1t4

--

Team conventie psychologische functies eerste lijn :

Netwerkcoördinatie : Vanessa De Roo, Ilse De Neef, Liesl Vereecke

Projectmedewerkers : Thomas De Veirman, Sharon Bruggeman, Nathalie Haeck

AIorK4zFBH0fDUfnqLg-gGtARgnwJpMeavREeBcDk0eC2-ZDH_z08cyL7A9Qv7kD2BwREbdTedwh1t4