Intersectoraal kaderakkoord vrijwillige en tijdelijke arbeidsprestaties door tijdelijke werklozen

  • 30 oktober 2020

De tweede coronagolf weegt erg zwaar op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in heel wat zorg- en welzijnssectoren. Nu we bovendien te maken krijgen met een uitval van personeel moeten oplossingen gevonden worden om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen.

 

Een van de oplossingen voor niet-zorgfuncties bestaat uit het aantrekken van personen die zich wegens de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid bevinden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan medewerkers uit de evenementsectoren of de horeca. Om deze tijdelijke tewerkstelling mogelijk te maken hebben de sociale partners uit de social-profitsectoren een aantal afspraken en voorwaarden afgesproken in een kaderakkoord. 

Om de match te maken tussen de nood en de helpende handen werd een nieuw platform opgericht: www.helpindezorg.be. Via dat platform kunnen zorg- en welzijnsinstellingen hun noden kenbaar maken en kandidaten zich melden om te helpen. 

Meer informatie over het akkoord vind je in dit persbericht. Met vragen kan je steeds terecht bij de Helpdesk sociaal recht van werkgeversfederatie SOM: helpdesk.sociaalrecht@som.be

 

Daarnaast werd op donderdag 29 oktober 2020 in de Kamer een wet gestemd omtrent verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19 pandemie.  Eén van deze maatregelen betreft de neutralisatie van de uren gepresteerd in het kader van studentenarbeidKlik hier voor meer info.