Intersectorale intervisie in het Meetjesland

  • 5 september 2020

Ga je dagelijks om met cliënten of patiënten? Word je daarbij geconfronteerd met vragen, grenzen, machteloosheid, … t.a.v. situaties m.b.t. geestelijke gezondheidszorg? Heb je vragen hoe hier best mee om te gaan? Leer je graag het aanbod van de diensten kennen voor deze specifieke doelgroep?

Wat houdt dit dan precies in?

Tijdens een intervisie gaan de deelnemers elkaar ondersteunen en adviseren aan de hand van een aantal casussen, al dan niet rond een bepaald thema. We mikken op diversiteit in de groep zodat de verschillende deelnemers van elkaar kunnen leren. De groepen bestaan uit max 10 deelnemers waarbij er wordt verwacht dat men zich engageert voor de 3 sessies (van 2,5u) en vooraf een casus indient. Op deze manier kan je als deelnemers een positieve bijdrage leveren in de groep en kan de intervisor zich tijdig voorbereiden.
 

Intervisor

Pieter Govaerts is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Hij heeft jarenlange ervaring in de crisishulpverlening (UPSIE UZ Gent, PAAZ Sint-Lucas en MCT) en is ook als therapeut verbonden aan de groepspraktijk Brug 48.
Hij werkt hierbij zowel individueel als met koppels en gezinnen.
Pieter heeft een expertise in een breed gamma aan psychiatrische ziektebeelden, inclusief verslavings- en persoonlijkheidsproblematieken.
Hij geeft vormingen over diverse thema’s en is hiernaast ook actief als intervisor.

Voor het najaar 2020 zullen deze intervisies doorgaan op volgende data,
telkens van 9.30u tot 12u:

  • Donderdag 24 september 2020
  • Donderdag 29 oktober 2020
  • Donderdag 26 november 2020

Adres: Streekhuis Heldenpark, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo

Deze data liggen vast onder voorbehoud. Indien er tijdens deze periode opnieuw maatregelen zouden worden getroffen in kader van de coronacrisis, zullen de deelnemers hiervan op de hoogte worden gebracht.


Inschrijven kan via griet.depaepe@elzmeetjesland.be
 

Deze intervisies worden u gratis aangeboden door Het PAKT.