Is het AstraZeneca vaccin veilig?

Ja. Uit een grondige analyse van het Europese Medicijnen Agentschap (EMA) blijkt dat er momenteel geen indicatie is dat het AstraZeneca vaccin tromboses veroorzaakt. Tromboses zijn niet beschreven als nevenwerking van dit vaccin. 

Het veiligheidscomité concludeert dat de voordelen de risico's van het vaccin sterk overstijgen. Alle gemelde gevallen met trombose worden verder in detail nagekeken. Het aantal gemelde gevallen in andere landen is niet hoger dan het aantal in de algemene populatie. Uit de analyse van het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) uit het Verenigd Koninkrijk, dat tot nu toe meer dan 11 miljoen dosissen toediende van dit vaccin, blijkt ook geen toename van het aantal tromboses.   
 
Voorlopig zijn er geen meldingen van trombo-embolische aandoeningen bij het Belgisch geneesmiddelenagentschap.  
  
Op basis van de wetenschappelijke gegevens die we nu hebben, blijft de Task Force Vaccinatiestrategie staan achter de vaccinatie met dit vaccin, dat zorgt voor een belangrijke reductie van zware ziektelast en hospitalisaties ten gevolge van COVID-19. 

De veiligheid van de gevaccineerden blijft natuurlijk prioritair. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Task Force blijven dit dagdagelijks op de voet volgen. De huidige bewijs toont niet aan dat het vaccin de oorzaak is van de gemelde tromboses. 

>> Terug naar het overzicht