Kandidaten voorlopige zorgraad ELZ Scheldekracht, meld u aan!

  • 5 juli 2019

Tijdens de verschillende clusterbijeenkomsten werden kandidaten naar voor gedragen en werd de zetelverdeling voor de voorlopige zorgraad, die de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht zal aansturen, grondig doorgesproken. Overleg en gedragenheid dragen wij immers hoog in het vaandel.

Alle partners konden zich uitspreken over de afvaardiging binnen de zorgraad vanuit hun cluster. In sommige clusters dient nog verder afgestemd te worden.

Uit dit overleg kunnen 5 kandidaten voor de cluster Openbare Besturen (waarvan één specifiek voor de Huizen van het Kind) naar voor gedragen worden, 6 kandidaten vanuit de cluster Gezondheidszorg, 6 kandidaten vanuit de cluster Welzijn en 2 kandidaten vanuit de cluster PZON (personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood) en mantelzorgers. Vanuit de ziekenhuizen kan 1 persoon zich kandidaat stellen voor een vaste stoel (weliswaar niet stemgerechtigd). Daarnaast kunnen ook plaatsvervangers per cluster zich kandidaat stellen. 

Wij vragen de kandidaten die naar voor gedragen worden vanuit hun respectievelijke cluster om zich vóór 31/08/2019 aan te melden via dit formulier (ook als u reeds een voorlopige, papieren versie indiende). 

Het geheel van kandidaturen wordt op 3/9 binnen het veranderteam besproken. Op 24/9 vindt een veranderforum plaats ter goedkeuring van de kandidaturen (20-22u, LDC De Merelaar, Merelbeke). Een warme oproep wordt gedaan om daarbij aanwezig te zijn. Meer dan 50% van de verplichte partners dient immers vertegenwoordigd te zijn op de platformvergadering. Gelieve het op voorhand door te geven (via info@elzscheldekracht.be) of u zal aanwezig zijn en of u ook andere personen zal vertegenwoordigen op deze vergadering.

Tegen 31/10 moet de samenstelling van de voorlopige zorgraad ingediend worden.

Het gedragscharter voor leden van de voorlopige zorgraad zal in het najaar van 2019 ondertekend worden door alle verkozen leden.

Lees meer over zorgraad binnen de ELZ Scheldekracht.

Met vragen kan u zich wenden tot info@elzscheldekracht.be