Kind en Gezin ontvangt opnieuw kinderen en ouders in consultatiebureaus

  • 12 mei 2020

Kind en Gezin staat klaar om meer kinderen en ouders op een veilige manier te ontvangen in de consultatiebureaus.

Woensdag 1 april herstartte Kind en Gezin al met een minimale, fysieke dienstverlening van 6 fysieke contactmomenten voor kinderen tussen 0 en 2,5 jaar. Die focusten op vaccinaties én het onderzoek en de opvolging van pasgeborenen.

Kind en Gezin gaat vanaf maandag 4 mei een stap verder en breidt de gratis, fysieke contacten uit met:

  • weegmomenten tijdens de vaccinatieconsulten van 12 weken en 15 maanden,
  • een klinisch onderzoek door de arts tijdens het vaccinatieconsult van 16 weken,
  • een consult bij de arts voor peuters van 24 maanden,
  • een consult bij de verpleegkundige voor kleuters van 30-33 maanden met oogtest.

Zo kan de ontwikkeling van kinderen actiever opgevolgd worden. 
Het consult op 30 maanden ondersteunt een vlotte overstap naar de kleuterschool
Ook de oogtest is heel belangrijk. Dankzij deze vroegtijdige opsporing van mogelijke oogproblemen, krijgt elk kind maximale kansen.

Er worden daarnaast ook extra contactmomenten georganiseerd voor kinderen met een bezorgdheid waarbij een klinisch onderzoek nodig is.

Aanvullend blijft Kind en Gezin hard inzetten op consulten en ondersteuning via telefonie of beeldbellen. Dit als aanvulling op de vaccinatieconsulten en ter vervanging van de consulten die nog niet fysiek plaatsvinden (6 maanden en 9 maanden). Ook het geplande kennismakingsbezoek tijdens de zwangerschap en de huisbezoeken na de bevalling (2 weken en 6 weken) verlopen nog telefonisch.

Kind en Gezin neemt ook proactief contact op met kwetsbare gezinnen en in geval van verontrusting.