Kinderen 5 tot 11 jaar vaccineren?

BalKinderen van 5 tot 11 jaar:  risico’s bij een COVID-infectie tegenover de individuele en collectieve baten van de kindervaccinatie

Op dit ogenblik loopt de vaccinatiecampagne van de kinderen van 5 tot 11 jaar volop en hebben heel wat kinderen intussen hun eerste prik toegediend gekregen met het speciaal voor hen ontwikkeld pediatrisch Pfizer-vaccin. Van evenveel andere kinderen stellen de ouders de beslissing over de eventuele vaccinatie van hun kind alsnog uit tot er meer duidelijkheid over de noodzaak en de gevolgen van het vaccineren bestaat.

Laten we hier even stilstaan bij de risico’s van een COVID-infectie bij kinderen en de individuele en collectieve baten, maar ook lasten, van de kindervaccinatie.

 

Risico’s bij kinderen van een COVID-infectie

COVID-infecties bij kinderen tussen 5 en 11 jaar verlopen gewoonlijk mild, behalve bij (ernstige) comorbiditeit. Niettemin komen 78% van alle hospitalisaties door COVID-infecties voor bij jonge kinderen zonder onderliggende aandoening en dit door de hoge circulatie van het virus.

In België zijn enkele kinderen tussen 5 en 11 jaar gestorven aan de gevolgen van een COVID-infectie. 1 op de 164 COVID-infecties bij jonge kinderen kent een ernstig verloop met hospitalisatie. Hiervan belanden er 10% op de intensieve zorgen.

De belangrijkste complicatie bij gezonde kinderen is enerzijds myocarditis (ontsteking van de hartspier) bij 1 op de 3.000 COVID-infecties. Anderzijds ontstaat er vrij vaak, zonder gekende risicofactoren en pas 4 tot 6 weken na een COVID-infectie, het inflammatoir syndroom MIS-C, beginnend met hoge koorts en gevolgd door het falen van verschillende organen door een ontstekingsreactie. Dit komt voor bij 1 op de 133 bevestigde COVID-infecties bij gezonde, niet-gevaccineerde kinderen en is bijgevolg niet te onderschatten. De mediane leeftijd van dit syndroom is 8 jaar met 45% van alle casussen tussen 5-11 jaar. Na een gemiddelde hospitalisatieduur van één week, waaronder vaak een verblijf op intensieve zorgen, volgt er meestal een volledig herstel.

 

Collectieve baten bij vaccinatie van de kinderen

De kinderen waren de motor van de pandemie tijdens de vierde golf. Door de vaccinatie van kinderen is er zeker minder viruscirculatie in de maatschappij en bijgevolg minder disruptie van het dagelijks leven.

Bij een COVID-infectie na vaccinatie bij kinderen is de virusuitscheiding veel lager en neemt deze ook sneller af in vergelijking met niet-gevaccineerde kinderen.

Gevaccineerde kinderen dragen het virus bijgevolg minder over naar hun omgeving, wat zeker voor de kwetsbaren belangrijk is.

 

 

Individuele baten van de vaccinatie bij kinderen

Er werd bij de tieners vastgesteld dat vaccinatie een effectiviteit van 91% heeft in het voorkomen van symptomen en leidt tot een bescherming van 97% tegen de opname in het ziekenhuis.

Het risico op het MIS-C syndroom wordt bovendien met 90% gereduceerd. Het vaccin is bijgevolg zeer doeltreffend om dit syndroom te voorkomen bij kinderen tussen 5-11 jaar. Gevaccineerde kinderen belanden zo vier keer minder zo vaak in het ziekenhuis dan niet-gevaccineerde kinderen.

Heeft het kind onlangs een COVID-infectie doorgemaakt? Ook dan is het uit medisch standpunt nog altijd aangewezen om het vaccin toe te dienen. Immunologen bevestigen dat een hybride immuniteit door zowel een eerdere besmetting als vaccinatie optimaal is.

 

Individuele risico’s van vaccinatie bij kinderen

Het aangepaste Pfizer-vaccin voor kinderen tussen 5 en 11 jaar heeft geen ernstige bijwerkingen.  Eén op vijf kinderen klaagt na de eerste prik over voorbijgaande vermoeidheid en één op acht kinderen van voorbijgaande hoofdpijn, naast eventuele milde grieperige symptomen.

Een andere zeldzame bijwerking van het vaccin is een milde myocarditis die vooral na de tweede dosis en meer bij jongens kan voorkomen, evenwel minder dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Volgens gegevens uit de Verenigde Staten na 8,7 miljoen vaccinaties kwam dit bij jongens na de tweede dosis bij 4,3 van de 100.000 vaccinaties voor. Bij een COVID-infectie zonder vaccinatie is het voorkomen van myocarditis veel hoger, namelijk 1 op 3.000.

 

Slotbeschouwing

Vaccinaties zijn in de geschiedenis van de geneeskunde altijd al een belangrijk wapen geweest om sterfte te verminderen. De vaccinatie van kinderen tegen het COVID-virus leidt duidelijk tot een betere bescherming tegen ernstige ziekte bij het kind en draagt ook bij tot de beperking van de transmissie naar andere (zwakkere) bevolkingsgroepen. Het vaccineren van kinderen draagt dan ook bij tot zowel het individueel als het collectief belang.

 

27.01.2022

Voor het COVID 19-team en het Vaccinatieteam,

Stijn Vermeersch - populatiemanager ELZ Oostkust

populatie@eerstelijnszoneoostkust.be