Klankbordgroep - achterban PZON ELZ Waasland

Eerste bijeenkomst klankbordgroep is een feit ! Warme oproep voor wie er nog bij wil ...

Eerstelijnszones (ELZ) Waasland NO/ZW organiseerden in maart 2 online infomomenten om hun werking en deze van de cluster PZON (Personen met een Zorg- en OndersteuningsNood) te duiden.

Maar vooral ook om het belang aan te tonen van wat beide voor u kunnen betekenen. Daarbij deden wij een warme oproep voor een KLANKBORDGROEP.

Om een degelijk signalenbeleid uit te werken en signalen rond gezondheid & welzijn in de regio Waasland op te vangen, met als doel het zorglandschap af te stemmen op de noden van de PZON, hebben wij ook de hulp nodig van 'klankbord-ambassadeurs'.

27/04 hadden we onze eerste bijeenkomst met deze tot nu toe al heel waardevolle klankbordgroep. We mochten reeds fijne mensen ontmoeten die werkzaam zijn rond/in : 

(kinder)armoede, vluchtelingen, psychische kwetsbaarheid, mantelzorg, vrijwilligerswerking, palliatieve zorg, patiëntenvereniging/familie-/zelfhulpgroep (slechthorendheid, (jong)dementie), seniorenvereniging, VAPH = mensen met een beperking (autisme, vergunde zorgaanbieder), woonzorgcentrum, kwetsbaarheid rond werken, drugs/alchohol.

Voor wie nog wenst aan te sluiten :  We zijn op zoek naar een zo divers mogelijke groep mensen waarmee we samen een 'signalenbeleid' willen uitwerken.

Heeft u ervaring met één van onderstaande thematieken, bent u geïnteresseerd om ook deel uit te maken van deze klankbordgroep en heeft u nog vragen : 

laat ons gerust iets weten op info@elzwaasland.be of jeanique.martens@elzwaasland.be en we contacteren u hierover met meer info. 

 • kwetsbare groepen met problematiek rond armoede, drugs, alcoholmisbruik, op sociaal/psychologisch/woon-/mobiliteits- & werkvlak

 • zelfhulpgroepen,

 • ouderenverenigingen,

 • patiëntenverenigingen,

 • lotgenotenverenigingen

 • verenigingen voor mensen met een beperking,

 • palliatieve zorg,

 • buddywerking

 • jeugdzorg, zorg voor kinderen, zwangeren

 • mantelzorg,

 • vrijwilligerswerking,

 • ...

Naar welk profiel zijn we op zoek ?

- aanspreekpunten van koepelstructuren met organisaties of organisaties zelf onder de vorm van :
  sleutelfiguren, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, mantelzorgers, enz...
- die werkzaam/gevestigd zijn in het Waasland

Wil u graag iemand afvaardigen om deel te nemen aan deze klankbordgroep ? 
Laat uw gegevens in het aanmeldingsformulier achter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Hopelijk tot gauw !

 

Samen aan de slag !

Opname infomoment achterban PZON Waasland 08/03/2022