Laatste dagen voor aanvragen COVID-19-toeslag in het Groeipakket bij inkomensverlies

  • 27 oktober 2020

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door de coronacrisis hebben nog slechts enkele dagen om hun eenmalig extra ondersteuning van 120 euro aan te vragen via het Groeipakket.  Dat kan nog tot en met zaterdag 31 oktober 2020.
 
Voor wie is de COVID-19-toeslag bedoeld?
De toeslag is er voor gezinnen:

  • met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
  • en die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020;
  • en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen). Om het maandelijkse gezinsinkomen te berekenen, wordt ook gekeken naar het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Hoeveel bedraagt de toeslag?
Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van 120 euro voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. Dat bedrag ontvang je in drie schijven van 40 euro

Hoe kun je de toeslag aanvragen?
Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je Groeipakket. Dat kan nog tot en met 31 oktober 2020.

De uitbetaler zal vragen om bij de aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om het inkomensverlies aan te tonen (vb. loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers: 
•FONS
•Infino
•Kidslife Vlaanderen
•MyFamily
•Parentia

Meer info