Lancering Regiokracht - streekfonds Oost-Vlaanderen

  • 16 november 2020

In de gemeenten van Meetjesland, Leistreek, Oostrand Gent wordt dit jaar een streekfonds opgestart met de naam #Regiokracht. Dit streekfonds wordt ondergebracht bij Streekfonds Oost-Vlaanderen en worden beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Het doel van het fonds is om middelen en mensen samen te brengen om lokale projecten te kunnen steunen die mens en omgeving ten goede komen. Ter gelegenheid van de opstart zoeken we een aantal pilootprojecten in onze regio. We zoeken hiervoor projecten die mens en omgeving ten goede komen.

 

Welke projecten?

We kijken uit naar initiatieven die inzetten op de noden voor MENS en OMGEVING en die beiden met elkaar verbinden: 

Projecten die het welzijn van MENSEN versterken en waarbij de OMGEVING een middel is om de doelstelling te bereiken. Bv. Zorgboerderijen, sociale moestuinen, fietsinitiatieven voor kwetsbare groepen, landbouweducatie/onthaal enz.

OF

Projecten die zich inzetten voor de OMGEVING en waarbij de samenwerking tussen MENSEN dit mogelijk maakt. Bv. Milieu- of korte keteninitiatieven, aanleg van speelbos of stukjes natuur toegankelijk voor buurtbewoners, groene ontmoetingsplaatsen enz.

 

Crowdfunding

Geselecteerde projecten doen een crowdfundingcampagne

Het opgehaalde bedrag wordt verdubbeld met max 5000 euro.

 

Wie kan indienen?

Burgers, feitelijke verenigingen, VZW’s, scholen, jeugdbewegingen, vennootschappen

 

Indiening t.e.m. 30 november 2020 via website Koning Boudewijnstichting

 

Meer info, projectvoorwaarden, selectiecriteria: https://streekfondsoostvlaanderen.be/project-indienen/

 

Bij interesse, contacteer:

Stefanie Albers - coördinator

info@streekfondsoostvlaanderen.be

Gsm: 0478990197