lerend netwerk family solidarity

  • 10 september 2021

Oproep Lerend netwerk Family Solidarity 2.0

voor leerkrachten, pedagogische werkers en sociaal werkers 

 Hoe communiceer je als professional met gescheiden ouders? Wat doe je als een grootouder van één van de kinderen die je begeleidt, mee beslissingen wil nemen? Samen met jullie willen we vanuit de Arteveldehogeschool binnen het SBO-project Family Solidarity 2.0 op zoek gaan naar hefbomen om een meer inclusief gezinsbeleid te ontwikkelen. We organiseren daarom een multidisciplinair lerend netwerk met sociale professionals uit onderwijs, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk en andere organisaties die werken met kinderen, jongeren en ouders... In schooljaar 2021-2022 organiseren we 3 bijeenkomsten in Gent van telkens 3 uur: in oktober, januari en mei. Via casusbesprekingen, workshops, lezingen, uitwisseling met collega’s, een online platform… vangen we jullie uitdagingen op en ondersteunen we jullie.  

  Interesse om deel te nemen? Laat dan je gegevens achter via deze link 

Meer weten? Klik hier voor meer info.