Levering strategische voorraad voor alle zorgverleners in de eerstelijn

  • 12 november 2020

Beste zorgverlener,


De FOD Volksgezondheid heeft beslist om de strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen uit te breiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn, met name alle zorgverleners die er nog geen beroep op hebben kunnen doen. Zorgverleners die reeds een strategische voorraad hebben ontvangen, komen dus niet in aanmerking voor deze actie.


Naast de eerder geselecteerde beroepen, gaat het om de volgende beroepen actief in de ambulante zorg:

- kinesitherapeuten,
- volgende paramedici:
o audiciens,
o diƫtisten,
o mondhygiƫnisten,
o logopedisten,
o ergotherapeuten,
o orthoptisten-optometristen,
o podologen,
o Bandagisten/orthesisten/prothesisten
- klinisch psychologen en orthopedagogen,
- officina-apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten.

Deze verdeling betreft uitsluitend de zorgverleners die actief zijn in de ambulante zorg. Voor alle zorgverleners die actief zijn in een zorginstelling (ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, ...) is het de werkgever die zorgt voor het beschermingsmateriaal.

Meer informatie via pdf bestandcovid 19 brief - PBM strat stock.pdf (253 kB)