Lotgenotencontact voor mantelzorgers vanuit hun kot

  • 10 april 2020

 Naastbetrokkenen met een psychisch kwetsbaar familielid maken zich nu meer dan ooit zorgen. Het is moeilijk om contact te houden met psychisch kwetsbare familieleden die zelfstandig wonen of die in opname zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. En wie thuis samenwoont met iemand die psychisch kwetsbaar is, staat ook voor bijzondere uitdagingen. Hoe kunnen families deze periode zo goed mogelijk overbruggen? En wat is de impact op familierelaties tijdens en na de coronacrisis? 

Similes zet in op online lotgenotencontact en start na de Paasvakantie met een eerste bijeenkomst.

Lees meer