Maak kennis met de Wegwijzer van VFG

  • 2 september 2021

Wegwijzer is het toegankelijk aanspreekpunt van VFG voor alle vragen rond handicap.

Wegwijzer gaat op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun netwerk kunnen hebben en leggen in mensentaal rechten, plichten en procedures uit die op personen met een handicap van toepassing kunnen zijn. Indien een vraag niet door hen kan beantwoord worden, brengen ze de mensen rechtstreeks in contact met de gepaste dienst of organisatie.

Is er ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Dan zoeken we samen met de persoon uit op welke budgetten, hulpmiddelen, voordelen of tegemoetkomingen hij/zij recht kan hebben. We begeleiden bij het zoeken naar gepaste ondersteuning. Ook bij problemen en vragen rond wonen en werken helpen we graag verder. Ondersteuning nodig bij vrije tijd? VFG heeft een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Zo willen we garanderen dat iedereen een boeiend sociaal leven kan uitbouwen ondanks zijn/haar beperking. We kunnen samen zoeken naar activiteiten in de buurt die bij de persoon zijn/haar interesses aansluiten.

Hoe begeleiden ze?

  • Individuele begeleiding: iedereen kan ons steeds individueel contacteren met zijn/haar vraag.
  • Infosessies: op regelmatige tijdstippen bieden we infosessies aan op verschillende plaatsen in Vlaanderen én digitaal. Deze infosessies kunnen onder meer gaan over persoonsvolgende financiering, maar ook heel wat andere thema’s komen aan bod. Suggesties voor een thema? Laat het ons zeker weten!
  • Op-weg-groepen: hoe kan je zorg en ondersteuning concreet organiseren? Hierover nadenken en deze vragen beantwoorden is niet altijd makkelijk. Wij helpen de persoon met een handicap ‘op weg’ bij dit proces. De deelnemers leren van elkaar door ervaringen te delen in een kleine – en veilige – groep. Het kan bovendien een voorbereidend traject zijn op de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Indien u vragen heeft of verdere informatie wenst, kan u contact opnemen met Lien Peremans (medewerker Wegwijzer):

T   09 333 58 13

E   lien.peremans@vfg.be

W  www.vfg.be