Maak kennis met onze nieuwe populatiemanager: Peter Dendooven!

  • 30 maart 2021

Vanaf 1 april 2021 sluit Peter Dendooven aan als populatiemanager van Eerstelijnszone Scheldekracht. Als populatiemanager zal hij de beoogde vaccinatiegraad van 70% binnen alle doelgroepen en gebieden nauwgezet in de gaten houden. In samenwerking met alle partners zal hij op basis daarvan passende acties opzetten om dit doel te behalen. Klik hier voor meer informatie over populatiemanagement.

Peter is afgestudeerd in 2007 als klinisch psycholoog. Kort daarop is hij gestart als drugpreventiewerker in een intergemeentelijk samenwerkingsverband.

Sindsdien heeft hij al vele acties en projecten binnen het lokaal sociaal beleid en de preventieve gezondheidszorg opgezet waarvan verschillende in een intergemeentelijk en intersectoraal samenwerkingsverband. Deze unieke uitdaging kon hij dan ook niet aan zich voorbij laten gaan.

Sinds het begin van de corona-crisis is Peter als afdelingshoofd persoonszaken nauw betrokken bij de lokale doorvertaling van de corona-maatregelen. Stelselmatig heeft de eerstelijnszone binnen dit verhaal een vaste plek gekregen. Als ‘jonge’ organisatie heeft ze haar waarde op het lokale niveau al meerdere malen bewezen. Het is daarom dat hij enthousiast is om deel te kunnen uitmaken van het team. We zijn het lokaal bestuur Merelbeke ook dankbaar om Peter voor deze opdracht de komende maanden ter beschikking te stellen van de eerstelijnszone.

Peter woont met zijn vriendin en twee kinderen in Gentbrugge (waarvan een onvervalste corona-baby) en hoopt snel terug te kunnen genieten van spontane ontmoetingen en gezellige avondjes op café of met vrienden thuis.