Mantelzorg en het mantelzorgstatuut

mantelzorg

U bent mantelzorger als u extra zorg geeft aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn, bijvoorbeeld door een fysieke of verstandelijke beperking of door een pyschische aandoening.

Vanaf 1 september kan elke mantelzorger in België zich laten erkennen als mantelzorger. De aanvraag en erkenning verloopt via het ziekenfonds van de mantelzorger.

Herbekijk onze webinar rond het mantelzorgstatuut hier. 

Binnen de eerstelijnszone heeft informele zorg een gelijkwaardige positie als professionele zorg. Je erkent als professional de informele zorgaanbieder. We respecteren hem/haar/x en betrekken hem/haar/x actief bij elke actie die we nemen voor de persoon met een zorgnood.

Het online trefpunt voor mantelzorgers en zij die met hen samenwerken. Hier verzamelen en verbinden we actuele kennis en informatie over mantelzorg. Je staat er als mantelzorger niet alleen voor!​​
 

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar.  Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg.  Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken.

We geven via deze link graag een overzicht van activiteiten, (online) ontmoetingsmomenten, initiatieven psychosociale ondersteuning,  praatgroepen, lotgenotencontacten en webinars op maat van mantelzorgers en professionals die (samen)werken met mantelzorgers.

‘De MantelzorgHub’ biedt antwoorden op volgende uitdagingen en bezorgdheden van mantelzorgers:

  • Ontspanning: 'me-time' en eigen interesses nastreven
  • Netwerk: lotgenotencontact, erkenning en waardering van mantelzorgers
  • Toegankelijke informatie: op maat van de mantelzorgers en breed aan thema's
  • Ervarings- en kennisuitwisseling: leren van elkaar ter versterking van de zorgtaken, psychosociale hulp

http://www.zelfhulp.be - praat erover met lotgenoten en andere mantelzorgers

https://www.onlinehulp-apps.be - jouw wegwijzer naar apps voor welzijn en geestelijke gezondheid

De coronababbels voor ouders van kinderen en jongeren met een ernstige chronische ziekte of handicap

Magenta geeft tijdens de coronatijd op regelmatige basis coronababbels met tips en tricks van andere ouders.

Zojong.be is een blits onlineplatform waar jonge mantelzorgers (tot 25 jaar) tips, informatie en (h)erkenning krijgen.  Er bestaat eveneens de mogelijkheid om verhalen op een veilige en anonieme manier te delen.

Een podcast van !DROPS in samenwerking met Kom Op Tegen Kanker, het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, het Vlaams Mantelzorgplatform en de Stad Leuven.