Mantelzorgondersteuning

  • 4 november 2020

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers.

Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven