Mantelzorgverlof verlengd naar 3 maanden

  • 8 juli 2021

Sinds 1 september 2020 kunnen mantelzorgers mantelzorgverlof opnemen. Het ging toen om één maand voltijds mantelzorgverlof per zorgbehoevende. De Federale regering besliste nu om het mantelzorgverlof uit te breiden naar drie maanden per zorgbehoevende. In totaal kan een mantelzorger zes maanden mantelzorgverlof in zijn of haar loopbaan opnemen. Zo krijgen mantelzorgers meer tijd, vrijheid en flexibiliteit om te zorgen.

Voorwaarden

Wie dit verlof wil opnemen, moet erkend zijn als mantelzorger van de persoon voor wie je dit verlof wil opnemen. Hiervoor dien je een erkenningsaanvraag in bij je ziekenfonds.

Dat gaat gepaard met een aantal voorwaarden. De criteria voor de mantelzorger en voor de zorgvrager vind je hier.

Mogelijkheden

Je kan het verlof voltijds opnemen of deeltijds, zowel halftijds als 1/5e onderbreking.  Per zorgbehoevende persoon wordt het mantelzorgverlof uitgebreid van 1 naar drie maanden wanneer je het verlof voltijds opneemt of zes maanden wanneer je het verlof halftijds of per 1/5e opneemt.

In totaal kan je maximum zes maanden mantelzorgverlof opnemen over je gehele beroepsloopbaan of maximum 12 maanden in geval van een opname in een halftijdse of 1/5 onderbreking.

Meer informatie

Vanaf wanneer de uitbreiding in gaat is nog te bepalen.

Meer info via Vlaamse Ouderenraad.