Meertalige informatie coronavirus

  • 31 augustus 2020

Op www.info-coronavirus.be vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde talen. De beschikbare informatie is geordend per taal. Een overzicht van de verschillende talen vind je in de tabel. 

 

Als hulpverlener, zorgverlener, zorgvoorziening, ... kan je dit materiaal bv. gebruiken i.h.k.v. het sensibiliseren van uw cliënten/patiënten/gebruikers rond hygiëneregels, sociaal contact, quarantaine, thuisisolatie, reizen, contactonderzoek, ...