Meetjesland bereidt zich voor op een tweede COVID-19-golf

 • 29 juli 2020

De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. Zij wil de eerstelijnszones met hun netwerk en de lokale besturen een belangrijke plek geven in het verder onder controle houden van de COVID-19-pandemie en verwacht dat de zorgraden tussen 1 juli 2020 en en 30 juni 2021 drie verschillende opdrachten opnemen:

 1. Beheersen van uitbraken 
 2. vraag-en aanbodcoördinatie in de eerstelijnszones
 3. Sensibiliseren van burgers en  zorgaanbieders om deel te nemen aan de globale strategie om COVID-19-uitbraken te beheersen, met oog voor psychosociaal welzijn 

Lees hier meer over deze nieuwe opdrachten.

Niemand had echter verwacht dat het COVID-19-virus opnieuw zo snel om zich heen zou grijpen.  Opnieuw is het een race tegen de klok om ons zoveel mogelijk voor te bereiden.

Met heel veel trots en dankbaarheid stellen we het COVID-19-team aan jullie voor.  Er werd geopteerd voor 1 team dat zal werken voor Oost- en West-Meetjesland.  

 • Dirk Van Damme (voorzitter zorgraad Oost-Meetjesland)
 • Kurt Sercu (AZ Alma)
 • Alain Van Hevele (Huisartsenkringen Omehak en Wemehak)
 • Nancy Sturtewagen (woonzorgcentrum)
 • Sofie Van Kerckvoorde (welzijn – vraag-en-aanbodcoördinatie)
 • Ineke Poelman (welzijn – OCMW’s)
 • Noodplanningscoördinator lokale besturen
 • Françoise Vercruysse (Verpleegkundige – regionaal coördinator cohortzorg)
 • Petra Van De Voorde (VAPH-voorziening)
 • Tommy Sierens (huisartsenwachtpost)
 • Bernard Brondel (apotheek)
 • Ann De Caluwé (CLB's)

 • Griet De Paepe (contactpersoon zorgraad Oost- en West-Meetjesland)

Wanneer er zich een uitbraak voordoet in een voorziening, gemeente, stad, ... in het Meetjesland brengt het Team Infectieziektenbestrijding (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) de regionale contactpersoon hiervan op de hoogte.  Tegelijkertijd worden ook de lokale besturen en de mobiele equipe van team infectieziektenbestrijding verwittigd (indien het gaat om een voorziening zonder medisch verantwoordelijke).  

Het COVID-19-team analyseert de uitbraak, geeft advies, sensibiliseert, ...  

De samenwerking tussen lokale besturen, mobiele equipes en het COVID-19-team maakt dat we signalen snel kunnen analyseren en lokale besturen zo goed mogelijk kunnen adviseren.