Mogelijkheden tot oplossingen voor voorzieningen bij gebrek aan personeel

  • 29 oktober 2020

Ons land wordt opnieuw erg getroffen door het coronavirus en stelt de zorg- en welzijnssector nogmaals voor grote uitdagingen. Daarbij staan alle medewerkers van de voorzieningen sinds maart 2020 onder een hoge permanente werkdruk.

Als bijlage vindt u een schema met mogelijkheden tot oplossingen voor voorzieningen bij gebrek aan personeel

Het cascadedocument met een aantal mogelijke te nemen acties bij gebrek aan personeel werd goedgekeurd op de taskforce COVID-19 Zorg en kan ter ondersteuning gebruikt worden in alle zorg- en welzijnsvoorzieningen indien men dit nuttig acht.

Dit schema start met initiatieven die u binnen uw eigen voorziening of organisatie kunt nemen en focust vervolgens in een tweede fase op een aantal externe ondersteuningsmogelijkheden, opgedeeld in professionele zorgmedewerkers en niet-zorggebonden ondersteuning (betaalde en vrijwillige medewerkers).