Neem deel aan de brainstormsessie rond 'doelgerichte zorg' binnen ELZ Scheldekracht!

  • 24 november 2021

‘Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte- en probleemgerichte zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven (https://www.vivel.be/nl/doelgerichtezorg/).’Het thema doelgerichte zorg vormt sinds het prille begin van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht vzw een belangrijk thema. Doelgerichte zorg is voor ons een kapstok om interprofessionele en intersectorale samenwerking te stimuleren. De PZON is de centrale spil waarrond de zorg georganiseerd wordt, vanuit een gedeelde taal. De zorgraad van Eerstelijnszone Scheldekracht besliste in het najaar van 2021 om van het thema doelgerichte zorg - desondanks de vele uitdagingen die de COVID-crisis voor de organisatie met zich meebrengt - een prioriteit voor 2022 te maken.

De kans biedt zich nu aan om in te tekenen op de projectoproep vanuit het Fonds Dr. Daniël De Coninck, een initiatief van de KBS en de Academie Voor de Eerste Lijn. Met deze projectoproep wil het Fonds personen met zorg- en ondersteuningsnoden en eerstelijnsprofessionals aanmoedigen om ervaring op te doen met en de omslag naar doelgerichte zorg te stimuleren. 

We stellen vast dat binnen bepaalde organisaties, bij bepaalde partners, ook reeds rond doelgerichte zorg gewerkt wordt, of interesse is om met dit thema (verder) aan de slag te gaan. Wij willen binnen de eerstelijnszone graag verkennen wie wil samenwerken rond dit thema, wie mee de omschakeling naar doelgerichte zorg wil maken, en eventueel samen met ons wil intekenen op deze oproep. Ben jij geïnteresseerd? Neem dan deel aan de brainstormsessie op woensdag 1 december vanaf 10u30. Inschrijven is niet nodig! Deelnemen kan via deze link.

Je mag ons zeker ook een seintje geven indien je gaat intekenen op deze projectoproep met een initiatief op het niveau van een groepspraktijk, een lokale patiëntenvereniging, etc.

Klik hier voor meer informatie over de projectoproep.