Nieuw aanbod Diensten Maatschappelijk Werk

  • 16 maart 2020

2020 is een bijzonder jaar voor de woonzorg. Het nieuwe woonzorgdecreet verandert heel wat voor de woonzorgvoorzieningen en de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) van de Ziekenfondsen. Daarover willen we u als partner op de eerstelijn informeren.

De volledige informatie vindt u hier