Nieuw aanbod ELP voor kinderen en jongeren

  • 28 april 2020

Aanbod Eerstelijnspychologische functie toegankelijk voor kinderen, jongeren en hun gezin

In navolging van de coronacrisis heeft minister De Block van volksgezondheid beslist om de eerstelijnspsychologische functie toegankelijk te maken en te versterken voor kinderen en jongeren en hun gezin, als uitbreiding op het aanbod, reeds gerealiseerd via de volwassennetwerken geestelijke gezondheidszorg. Het betreft een stap in de ondersteuning van kinderen, jongeren, hun gezin, ouders/voogd die emotionele, sociale of gedragsproblemen in een lichte mate vertonen.

Het doel is een extra aanbod te organiseren in samenwerking met de zorgverleners (o.a. huisartsen, CLB-artsen) en anderzijds diensten uit de geestelijke gezondheidszorg.

ELP zorg is gedefinieerd als (een reeks van) kortdurende interventies gericht op 2 of meer van onderstaande doelstellingen:

  • Diagnostische inschatting van de aanwezige problemen
  • Algemene psychologische zorg
  • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
  • Bevorderen van eigen kracht
  • Doorverwijzing bij complexe problematiek

Concreet wordt vooropgesteld om vanaf 1 april 2020 financieel tussen te komen in de individuele ondersteuning door klinisch psychologen/orthopedagogen.

Kader voor de ontwikkeling van de ELP

  • Het gaat over eerstelijnspsychologische zorg aan minderjarigen en hun gezin met een lichte tot matig psychisch onwelbevinden op vlak van sociale, emotionele of gedragsproblemen die voldoende geholpen kunnen worden binnen enkele sessies. Voor hen wordt (naast de volwassenen, ook) een bezoek aan de klinisch of orthopedagoog terugbetaald (lees hier het persbericht).
  • De patiënt wordt doorverwezen door een huisarts, kinderarts, CLB-arts of kinderpsychiater.
  • De psychologische sessies worden gerealiseerd per reeks van max. 4 sessies. Dit gebeurt in de eerste sessie van 60 minuten. De daaropvolgende sessies duren 45 minuten.
  • Eenmalig verlengbaar, max. 8 sessies per jaar per cliënt.

De overheid heeft YUNECO de opdracht gegeven om binnen het werkingsgebied Vlaams-Brabant de eerstelijnspsychologische functie voor minderjarigen te organiseren. Meer info hierover en de contactgegevens vind je in onderstaande bijlage.

pdf bestandELP voor kinderen en jongeren uitrol door Yuneco (386 kB)