Nieuwe bedeling beschermingsmateriaal van de Federale Overheid

  • 23 juli 2020

Er werd beslist dat de zorgverleners voortaan over een strategische voorraad zouden beschikken om snel het hoofd te bieden aan een tweede golf of een nieuwe crisis.

Volgend materiaal zal worden toegekend:

- 400 handschoenen
- 50 schorten
-1 bril
-1.000 chirurgische mondmaskers. Deze maskers werden getest (externe link)door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Voor de tandartsen wordt er ook een strategische stock van FFP2’s voorzien. Gezien de beperkte beschikbare hoeveelheden wordt er in eerste instantie een strategische voorraad verdeeld naar de beroepsverenigingen.

  • Beroepen die in aanmerking komen voor deze predistributie

- huisartsen,
- artsen-specialisten met privé-consultaties,
- tandartsen,
- thuisverpleegkundigen,
- thuiszorgkundigen
- thuisvroedvrouwen.

Deze voorraad zal door de provincies en gemeenten in de loop van de maand juli verdeeld worden.

De verdeling vindt plaats binnen uw gemeente. De verpleegkundigen en zorgkundigen die werkzaam zijn binnen de federaties/organisaties voor thuisverpleging krijgen hun voorraad via hun werkgever of organisatie.

Raadpleeg de lijst van professionals  die in aanmerking komen voor deze voorraad 
Deze lijst kunt u terugvinden via de website en is ontwikkeld in overeenstemming met de principes van GDPR om het verkrijgen van beschermingsmiddelen door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de ambulante zorg, te vergemakkelijken. Deze lijst zal worden bijgehouden op de site tot het einde van de leveringen.

De verpleegkundigen en zorgkundigen die werkzaam zijn in de centrales/federaties voor thuisverpleging zijn in de lijst opgenomen, met vermelding van de groep waartoe ze behoren.

Indien u als huisarts, arts-specialist met privé-consultatie, tandarts, thuisverpleegkundige, thuiszorgkundige of thuisvroedvrouw (met uitzondering van centrales/federaties voor thuisverpleging) niet in deze lijst bent opgenomen, neem dan contact met ons op via gbbu-covidrequests@health.fgov.be en vermeld je naam, voornaam en RIZIV- of INSZ-nummer.

Meer informatie vind je hier