Nieuwe conventie - Psychologische hulp in de eerstelijn: Infosessie visie en implementatie

Datum:
Toevoegen aan persoonlijke kalender

Enkele maanden geleden werd een nieuwe conventie aangekondigd, die psychologische hulp in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden mogelijk moet maken. De voorbije maanden is er enorm veel werk geleverd om de deze conventie om te zetten naar een basisvisie en gericht, onderbouwd Oost-Vlaams plan van aanpak. 

Tijdens een breed infomoment op maandag 17 januari lichten we u graag toe vanuit welke visie er gewerkt en gedacht wordt en wat de eerstvolgende stappen in de implementatie van deze conventie zijn. 

Inhoud 

 • Verwelkoming
 • Prof. Bruffaerts (KUL) geeft een toelichting over het Public Mental Health (PMH) perspectief en de impact hiervan op de conventie
 • De Oost-Vlaamse netwerken lichten toe:
  • Welke impact deze PMH-visie heeft op de Oost-Vlaamse visie en implementatie van de conventie
  • Wat de eerstvolgende stappen in de implementatie van deze conventie zijn
 • Ruimte voor vragen

Prakitsche info

 • De infosessie gaat door op maandag 17/1/2022 van 12u30 tot 14u00 via 'Zoom'. Hiervoor is geen specifieke software nodig; deelnemen kan gewoon via de webbrowser.
 • De infosessie staat open voor alle geïnteresseerden.
 • Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.
 • Inschrijven kan via onderstaande link.
 • U ontvangt kort voordien de link waarmee u kan deelnemen aan de infosessie.
 • Bij mogelijke vragen of opmerkingen over deze infosessie mag u thomas.deveirman@overlegplatformgg.be contacteren.
 • Diverse FAQ over de conventie werden reeds gebundeld en zijn beschikbaar via deze link