Nieuws vanuit het COVID-19-team

 • 9 september 2020

Het COVID-19-team komt nu al ongeveer een maand samen.  

Dit team is samengesteld met mensen die zetelen als bestuurslid bij de VZW zorgraden alsook met experts uit deze regio. 

Er werd getracht om een zo breed mogelijke samenstelling te bekomen, met in het achterhoofd dat het vooral ook praktisch werkbaar dient te zijn.

Begin augustus ging het eerste COVID-19-team van start.  De vergaderingen werden toen plenair gehouden.  Sedert een aantal weken heeft het team zich opgesplitst in werkgroepen om meer snelheid te kunnen maken.

Elke werkgroep spreekt afzonderlijk af om te vergaderen. Voor elke werkgroep werd een ‘trekker’ aangesteld. De werkgroepen hebben een dynamisch karakter en blijven actief zolang de nood er is.  Nieuwe werkgroepen kunnen opgestart worden indien dit wenselijk is.

 • Sensibilisering: Pieter Metsu, Petra Van De Voorde, Stien Van Laere  en Francoise Vercruysse
 • Beheersen van mogelijke uitbraken: Alain Van Hevele, Nancy Sturtewagen, Ann De Caluwé, Laurens De Cleyn
 • Vraag-en aanbodcoördinatie: Griet De Paepe
 • Lokale bron-opsporing en contacttracing/maatschappelijk werkers (vooral die moeilijk bereikbare patiënten) Sofie Van Kerckvoorde en Ineke Poelman
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal : Kurt Sercu en Bernard Brondel

 

Doelen die we nastreven:

 • Samenwerken: met alle eerstelijnsactoren, lokale besturen en verenigingen
 • Samen nadenken over uitdagingen en oplossingen.  Good practices delen over het ganse Meetjesland heen, zodat warm water niet hoeft uitgevonden te worden.
 • Sensibiliseren van burgers, met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen, via zorgverleners.  Onderwerpen: hoe bescherm ik mezelf, hoe bescherm ik anderen, hoe gebruik ik beschermingsmateriaal, welk materiaal kan ik gebruiken, (hoe) moet ik dat wassen? welke richtlijnen zijn er in elke gemeente, …
 • Sensibiliseren van zorgverstrekkers en hulpverleners:
 • Ondersteunen: ondersteunen van zorgverstrekkers die hard getroffen worden (psychosociale noden detecteren en signaleren aan bevoegde instanties)
 • Opvolgen: opvolgen van uitbraken in de gemeenten, cijfers controleren, hoe kunnen we een uitbraak in een voorziening opvolgen, hoe kunnen we die ondersteunen, welk advies kunnen we in gemeenten geven, …
 • Uniformiseren: trachten om de aanpak rond sensibilisering en communicatie zoveel mogelijk gelijklopend voor het Meetjesland te organiseren.
 • Signaleren: nagaan of alle voorzieningen, zorg- en hulpverleners over voldoende stock persoonlijk beschermingsmateriaal beschikken.

 

Samenstelling van het COVID-19-team

 • Dirk Van Damme: voorzitter zorgraad Oost-Meetjesland, gepensioneerd arts, lid van Omehak (Oost-Meetjeslandse Huisartsenkring)

 • Ineke Poelman: OCMW Aalter, directeur zorg, bestuurslid zorgraad West-Meetjesland
 • Sofie Van Kerckvoorde: CM overleg-coördinator, bestuurslid West-Meetjesland, afgevaardigde schakelzorgcentrum gedurende de eerste golf,
 • Bernard Brondel: bestuurslid zorgraad Oost-Meetjesland, Kovag, zelfstandig apotheek
 • Nancy Sturtewagen: directie zorg Veilige Have, bestuurslid West-Meetjesland
 • Ann De Caluwé  arts van Vrij CLB
 • Kurt Sercu: hoofdverpleegkundige dienst cardiologie, noodplan coördinator AZ Alma
 • Laurens De Cleyn Noodplanningscoördinator
 • Alain Van Hevele: gepensioneerd arts, vertegenwoordiger Omehak en Wemehak (West-Meetjeslandse Huisartsenkring), medische SPOC
 • Tommy Sierens: Coördinator huisartsenwachtpost en triagecentrum
 • Petra Van De Voorde: werkzaam in Obra Baken (voorziening voor personen met een beperking, RTH Gent (rechtstreeks toegankelijke hulp), MOPB (Meetjeslands Overleg Personen met een Beperking)
 • Françoise Vercruysse: zelfstandig verpleegkundige, regionaal coördinator Cohortzorg in 1ste golf, bestuurslid Oost-Meetjesland
 • Pieter Metsu: Logo Gezond plus
 • Stien Van Laere: teamleader, stafmedewerker
 • Griet De Paepe: teamleader, stafmedewerker, vraag- en aanbodcoördinator