Nieuwsbrief ELZ Leuven 15 april 2020

 • 16 april 2020

ELZ LeuvenZorgzaam Leuven en stad Leuven bundelen alle nuttige informatie en initiatieven die zich momenteel binnen Groot-Leuven voordoen.

Schakelzorgcentrum (SZC)

In Pellenberg is het operationele team druk bezig geweest om het SZC klaar te krijgen voor opening. Ondertussen heeft het Vlaams Agentschap de richtlijnen aangepast, waardoor er 2 aparte fysieke locaties voor positieve en negatieve COVID-patiënten verplicht zijn.

Dit heeft de volgende implicaties:

 • De huidige OOTT-werking (Oriëntatie en OpvolgingsTraject Thuiszorg) blijft bestaan als reguliere werking. Deze bedden zullen niet mee geteld worden in het SZC.
 • Momenteel wordt één verdiep als positieve COVID-afdeling met 16 beschikbare bedden ingericht.
  • Indien er nood is aan meer beschikbare plaatsen, wordt een volgend verdiep klaargemaakt. Dit is eveneens een positieve COVID-afdeling met 16 beschikbare bedden.

--> Hierdoor kan het SZC gradueel opgeschaald worden tot 32 bedden en is er meer ruimte om personeel te zoeken. De grootste uitdaging is het vinden van dag- en nachtverpleging. Vorige week werden allerlei praktische aspecten geregeld zoals het bestellen van beschermingsmateriaal en maaltijden, opleidingen voorbereiden, signalisatie binnen het gebouw op punt stellen…

Opening mogelijk na toestemming Agentschap:
De eerste opleidingen voor het personeel gingen door op vrijdag 10 april. De drie eerstelijnszones (ELZ Leuven, Noord en Zuid) hebben vorige week in een nota gevraagd om het SZC te openen, maar het Vlaams Agentschap heeft hiervoor nog geen officiële toestemming gegeven. Als we toestemming krijgen, kan het SZC binnen een drietal dagen openen. Het opgeleide personeel zal momenteel in de WZC ingeschakeld worden waar er nood is. 

OPROEP VOOR DAG-EN NACHTVERPLEGING IN HET SZC! KEN JE IEMAND BINNEN JE NETWERK? KLIK HIER OM JE KANDIDATUUR TE MAILEN.

Veel organisaties: gehandicaptenzorg, collectieve woonvormen, psychiatrische verzorgingstehuizen, WZC... kampen met extra moeilijkheden door de COVID-crisis. We brengen daarom graag deze noden in kaart. De ELZ zullen daarna bekijken hoe we hierop kunnen inspelen.

VUL DIT DOCUMENT IN OM DE NODEN VAN JE ORGANISATIE KENBAAR TE MAKEN!

Wegwijzers voor hulpverlening in de eerste lijn - continuering van GGZ werking

De werking van onze GGZ-partners wordt gecontinueerd tijdens deze Corona-periode. Patiënten kunnen zich nog steeds aanmelden en worden opgevolgd/begeleid. Waar mogelijk gebeurt dit via de telefoon of videobellen en indien nodig zijn er ook 'face-to-face-contacten'. 

Meer info over de onderstaande topics vind je in deze bijlage:

 • Verwijshulp: consultdesk GGZ en Psychewijzer.be
 • Telefoonnummers Luisterlijnen
 • Aanbod Centra voor Algemeen Welzijn (CAW)
 • Aanbod Centra voor Geestelijke Gezondheid (CGG)
 • Aanbod van de beroepsgroep zelfstandig psychologen/kringen
 • Aanbod geconventioneerde eerstelijnspsychologen
 • Aanbod UPC KULeuven
 • Aanbod zorggroep Sint-Kamillus
 • Aanbod De Spiegel
 • Algemene handvaten bij het omgaan met iemand die, door de corona-crisis, psychisch lijdt

Meer info over de psychologenkring:

COVID-19 Eerstelijn barometer

Al gehoord van ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’?
COVID-19 Eerste Lijn Barometer is een monitoringsysteem om de belasting van zorgverleners in de eerste lijn in kaart te brengen. Deze bevraging zal het mogelijk maken om knelpunten in de eerstelijnszorgverlening vroeger te detecteren en hieraan gerichte acties te kunnen koppelen.

Hiervoor vullen huisartsenpraktijken, triageposten, CRA’s (Coördinerende en Raadgevende artsen) van de woonzorgcentra, apothekers en vroedvrouwen in onze eerstelijnszone nu reeds op vaste momenten een vragenlijst in via healthdata.be of voor de huisartsen die dit wensen, via het Elektronisch Medisch Dossier. Binnenkort zullen ook thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg registreren en mogelijks volgen nog andere zorgverleners en -organisaties. Op basis van de antwoorden wordt er een overzicht gemaakt van de situatie in België.

Onze eerstelijnszone krijgt twee keer per week een zicht op de noden en behoeften (bv. nood aan bepaalde personeel of andere ondersteuning, nood aan beschermingsmateriaal…) van deze zorgverleners in onze eerstelijnszone. Hiermee kunnen wij - in samenspraak met de beroepsgroepen - mee zoeken naar lokale en intersectorale oplossingen.
--> Behoor je tot één van deze zorgverleners? Vul dan zeker deze bevraging in! Jullie input is heel belangrijk voor onze eerstelijnszone én voor de Vlaamse en federale overheid. Het geeft zeer waardevolle informatie waaraan gerichte acties gekoppeld kunnen worden.

 • Vragen hierover? Contacteer Lisa Bels via info@elzleuven.be, zij is de ELZ coördinator voor dit project. 
 • Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen, lees je op de website van het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn, VIVEL vzw.

Continuïteit van zorg via videoconsultatie: nieuwe terugbetalingen

Het RIZIV voorziet nieuwe terugbetalingen voor verstrekkingen via videoconsultatie. Het gaat hierbij om de volgende verstrekkingen:

Deze terugbetaling geldt gedurende de hele COVID-crisis. Meer info vind je bij jouw beroepsgroep op de site van het RIZIV.

Help mee zuurstofconcentratoren tijdig binnenbrengen!

Als zorgverlener kan je helpen door aan je patiënten te vragen om hun zuurstofconcentrator tijdig weer in te leveren na afloop van de behandeling. De berichten over schaarste aan gasvormige zuurstof en/of zuurstofconcentrators gaan op en neer. De leveranciers en groothandelaars-verdelers laten weten dat er nog voorraad is, maar dat die ook niet oneindig is. Geen reden tot paniek. Het FAGG, het RIZIV, de beroepsverenigingen en de koepels werken aan de opvolging en aan oplossingen.
--> Meld alvast een eventueel stockprobleem via 
info-corona@apb.beHet RIZIV werkt hard aan extra versoepelende maatregelen zodat voor de acute hypoxemie attesten van gasvormige zuurstof of zuurstofconcentrators onderling verwisselbaar zullen worden.

Intrafamiliaal geweld voorkomen

Het risico op intrafamilaal geweld neemt toe. Het is belangrijk dat inwoners het gratis nummer 1712 van CAW-slachtofferhulp kennen. E-mail en chatten is ook mogelijk en anoniemer dan telefoneren wanneer de partner thuis is (www.1712.be). CAW Oost-Brabant is alvast extra alert. Indien nodig zijn er time-out locaties beschikbaar wanneer een thuissituatie te gevaarlijk wordt.  

Erkende familiaal bemiddelaars uit het gerechtelijk arrondissement Leuven bieden via professionele doorverwijzers gratis bemiddelingsgesprekken aan in conflictsituaties in de (brede) familiale context. Denk bijvoorbeeld aan extra spanningen en conflicten indien de omgangsregeling bij echtscheiding niet nageleefd kan worden of aangepast moeten worden door corona. Je kan als doorverwijzer aanmelden via forumbemiddelingleuven@outlook.be. Meer info: klik hier.

Het Vlaams Apothekers Netwerk en de CAW’s starten samen het initiatief masker 19. Een slachtoffer van huiselijk geweld kan in de apotheek vragen naar een “masker 19”. De apotheker zal antwoorden dat hij dit type masker moeten bestellen en vraagt het slachtoffer om zijn of haar contactgegevens (waaronder adres) achter te laten. De apotheker contacteert daarna de CAW-hulpverlening via 1712. De hulpverlener van het CAW zal telefonisch contact opnemen met het slachtoffer om ondersteuning te bieden en in te schatten of de politie moet ingelicht worden.

Aanbod gezinsondersteuning

Ken jij een kwetsbaar gezin waarvan de kinderen wel extra speeluitdaging kunnen gebruiken? Kirikou maakt pakketten van tweedehands speelgoed aangevuld met nieuw materiaal om te knutselen en te bouwen, met buitenspeelgoed en oefenmateriaal zoals doe- en stickerboekjes. In elk pakket zitten leuke spelideeën. Vaste partners kunnen een aanvraag doen via de website.

Ben je nog geen partner, mail dan naar kirikou@huisvanhetkindleuven.be om partner te worden. Je kan het pakket zelf ophalen aan het Kirikou-depot (OCMW Leuven) of laten leveren bij jouw organisatie of aan huis bij het gezin (elke donderdag). 

Heb je weet van een kwetsbaar gezin waar nood is aan individuele opvolging (van ouders, kinderen, huiswerk...)? Meld het via info@huisvanhetkindleuven.be of 016 27 24 90 en men bekijkt welke partner hulp kan bieden.