Nieuwsbrief ELZ Leuven 18 mei 2020

 • 20 mei 2020

Schakelzorgcentrum

In het schakelzorgcentrum van Pellenberg zijn er tot nu toe 22 opnames geweest. Momenteel verblijven er nog 8 patiënten. Vanaf 18 mei gaan er geen nieuwe SZC meer openen, de  meeste SZC in Vlaams Brabant zijn dan ook aan het sluiten en hebben een oplossing gevonden voor hun patiënten. Ondertussen gaan we nog even door in Pellenberg, en kunnen nieuwe patiënten op dit moment hier nog terecht. Het operationeel team van SZC Pellenberg zal een evaluatie maken wat meegenomen kan worden om over de toekomst van SZC na te denken.

Detectie van noden door afstemming van vraag en aanbod

Verschillende voorzieningen gaven al aan dat ze bijkomende ondersteuning nodig hebben in het kader van de huidige COVID 19-pandemie. Soms gaat dit om ondersteuning op vlak van personeel, maar evengoed over managementondersteuning, ondersteuning op het vlak van psychosociaal welzijn of communicatie van slecht nieuws boodschappen. Om die noden kenbaar te maken, kunnen die voorzieningen gebruik maken van een onlinebevraging, die door Zorg en Gezondheid ter beschikking gesteld wordt. Elke voorziening kan die bevraging invullen, telkens ze een nieuwe hulpvraag kenbaar wil maken. 

Om deze hulpvragen zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod, stelt de Vlaamse overheid het dashboard 'ondersteuningsvragen voorzieningen COVID-19' via de zorgatlas ter beschikking. De coördinatoren van de Eerstelijnszones Leuven, Leuven Noord, Leuven Zuid en Zorgzaam Leuven werken momenteel samen met het operationele team vanuit het schakelzorgcentrum een systeem uit om de noden te capteren en aan het aanbod uit de buurt te koppelen. De bedoeling is om voorzieningen die zelf de weg niet vinden naar initiatieven, in contact te brengen met het bestaande aanbod dat lokaal aanwezig is en zo maximaal gebruik te maken van het netwerk en bestaande expertise in de regio. 

Hieronder vind je de contactgegevens: 

Supportteam NAH

Het Supportteam NAH (niet aangeboren hersenletsel) blijft actief op 2 domeinen:

 • Ter ondersteuning van mantelzorgers en eerstelijnswerkers die mensen met NAH ondersteunen.
 • Organisatie van een aanbod voor de personen met NAH.

Indien jullie geconfronteerd worden met mensen die in hun leven te maken hebben gehad met een hersenaandoening en nog steeds worstelen met de gevolgen hiervan kan je beroep doen op het Supportteam NAH. Ook als er vragen zijn, nood aan een gedachtewisseling, meer begrip, vorming, gespecialiseerde ondersteuning, dan kan er met hen contact opgenomen worden. Deze ondersteuning is gratis en beperkt tot een vijftal interventies

--> Voor meer info klik hier  voor de brochure of contacteer het supportteam via mail nah.vlabra@gmail.com of telefoon 0491/56 12 22.

Vulde jij reeds de COVID-19 Eerste Lijn Barometer in?

Waarom zou  je de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ bevraging invullen?
Graag willen ook wij jullie motiveren tot het invullen van deze vragenlijst omdat dit voor jullie, voor onze eerstelijnszone én voor de Vlaamse en federale overheid zeer waardevolle informatie geeft waaraan gerichte acties gekoppeld kunnen worden.

Het doel van de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ is:

 • Meten van de COVID-19 incidentie in de eerste lijn
 • Meten van de capaciteit aan personeel in de eerste lijn
 • Meten van de hoeveelheid beschermend materiaal in de eerste lijn

Kortom, de ‘COVID-19 Eerste Lijn Barometer’ is hét instrument voor de Vlaamse en federale overheid voor het capteren van correcte data rond materiaalnoden, capaciteit en inschatting van COVID19-incidentie bij eerstelijnszorgverstrekkers.

Hoe deze vragenlijst invullen?

 • Huisartsen met een EMD: via eForm in het EMD
 • Huisartspraktijken met EMD zonder eForms of zonder EMD: via het healthdata.be platform.
 • Triageposten, CRA’s, apotheken, vroedvrouwenpraktijken, diensten voor thuisverpleging, zelfstandige thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg: via het healthdata.be platform.

De link naar de vragenlijst vind je hier

Verpleegkundigen in de kijker

Elke zorg- en hulpverlener levert deze dagen enorm veel inspanningen.
In deze nieuwsbrief willen we de verpleegkundigen bedanken voor al hun harde werk en flexibiliteit!
Klik hier om te zien hoe verpleger Kristof  zijn dag er uit ziet en hoe COVID-19 zijn dagdagelijks werk beïnvloedt.

OPROEP zorgverlener in de kijker
Heb jij een getuigenis of een filmpje dat je graag wil delen? -->
 Mail dit naar de eerstelijnszone Leuven  
In de volgende nieuwsbrief zetten we een andere zorgverlener in de kijker!

Contactonderzoek bij COVID-19

Hoe kan ik als zorg- of hulpverlener antwoord geven op de vragen rond het contactonderzoek bij COVID-19? 
Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse Overheid contactonderzoek uit. Wanneer een patiënt, cliënt, inwoner, … positief test op een COVID-19-test, start dit contactonderzoek. 

De contactonderzoeker vraagt aan die zieke persoon met wie hij contact heeft gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn. De contactonderzoeker belt of bezoekt dan die contactpersonen. De contactonderzoeker geeft advies over wat ze moeten doen om te vermijden dat ze op hun beurt andere mensen in hun omgeving ziek maken. Hoe meer besmettingen we op die manier kunnen vermijden, hoe beter. Om een antwoord te geven op de vragen van de betrokkene en zijn contactpersonen inzake heel dit onderzoek, maakte de Overheid een folder op. Deze wordt via de Logo’s actief verspreid naar onder andere de huisartsen en apothekers.

--> Klik hier voor meer info en voor de digitale folder van de overheid.
--> Mail naar Logo als je interesse hebt om enkele folders te ontvangen om zo een antwoord te kunnen bieden op de vragen van je cliënteel of inwoners. Ook als je al een pakketje kreeg en er graag nog wil bijbestellen, kan je bij hun terrecht.

Overzicht COVID-19 kinesitherapeuten ELZ Leuven

 1. Stad Leuven: Veerle Claus, 0472/25 05 27 en Winde Ronsyn ,016/23 82 43 (beiden info@kineplusleuven.be)
 2. Heverlee: Rogier Denecker, 0470/64 93 65, rogier_denecker@hotmail.com  (praktijk Rafaël Boon)
 3. Kessel-Lo: Wout Vandenbergh, 0486/54 94 04,  wout.vandenbergh@hotmail.com (praktijk Adfysio)
 4. Wilsele: Maarten Thaens, 0498/41 24 99, maarten_thaens@hotmail.com (praktijk Multizorg De Vaart)
 5. Wijgmaal: Katrien Coppens en Joren Delaure, 016/ 44 64 98, info@kinewijgmaal.be.

Reminder cohortzorglijn nummer

Op het provinciale cohortzorglijn nummer komen er voor Vlaams Brabant weinig aanvragen binnen. Daarom benadrukken we nog eens dat (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld kunnen worden via het provinciaal nummer voor Vlaams-Brabant: 0800 11 835. Dit nummer is 24u op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen kunnen via dit nummer doorgegeven worden. De coördinatoren van de lokale cohortteams zorgen vervolgens voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.