Nieuwsbrief ELZ Leuven 31 maart 2020

 • 16 april 2020

 

ELZ LeuvenZorgzaam Leuven en stad Leuven bundelen alle nuttige informatie en initiatieven die zich momenteel binnen Groot-Leuven voordoen.

Schakelzorgcentrum en pre-triage punt

 • Om een overbelasting van het ziekenhuis, de WZC’s en thuiszorg te vermijden, wordt een schakelzorgcentrum opgericht.

  • Het bestaande OOTT op campus Pellenberg wordt momenteel opgeschaald en aangepast naar een schakelzorgcentrum.
  • De zorgverlening gebeurt door medewerkers van eerstelijns- en welzijnsorganisaties. Gezien de problematiek van COVID-19 zullen er meer eerstelijns zorg- en hulpverleners ingeschakeld worden met de nodige expertise voor de doelpopulatie.
  • Dit centrum gaat vanaf maandag 6 april open.
  • Meer informatie vind je alvast in deze nota.
 • Pre-triage punt: hier kunnen patiënten op doorverwijzing van hun eigen huisarts onderzocht worden.
  • Er zijn 2  pre-triage punten in Leuven: één in het Heilig Hart Leuven en één in het UZ Leuven.
  • Belangrijke documenten om mee te nemen naar deze pre-triage posten of bij opname in het ziekenhuis:
   • Zorgteamformulier
   • Medicatieschema
    • Ziekenhuisapothekers melden dat mensen minder dan anders, een correct medicatieschema meenemen. Dit komt omdat de opname urgent is of anders verloopt (vb. via pre-triage centrum).
    • Heeft jouw patiënt nog geen medicatieschema? De huisapotheker kan hiervoor zorgen. Moedig je patiënt aan om ernaar te vragen!

Richtlijnen voor patiënten na ontslag uit het ziekenhuis

Voor mensen is het heel moeilijk om hun gewoonten te veranderen.
Als eerstelijnszorgverstrekker is het belangrijk dat jij de boodschap van het ziekenhuis versterkt! Klik hier voor de affiche met meer info. 

Inventarisatie noden van zorgverleners

Zowel de federale overheid als het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn inventariseren de nood aan beschermend materiaal en werken op basis daarvan een aanbod uit. 

Het lokaal bestuur is momenteel volop bezig met de operationalisering van het schakelzorgcentrum en zoekt mee naar oplossingen voor urgente noden of noden waaraan de hogere overheden niet tegemoet komen, o.a. poetshulp om werkruimte te desinfecteren, plexiwanden, telefonische tolkendienst en vertaling van informatie.
---> Neem contact op via  Corona.materiaal@leuven.be

Aanbod psychologische ondersteuning

Anderstaligen beter informeren

De dienst diversiteit en gelijke kansen van stad Leuven ondersteunt zorgverleners:

 • Op deze site vind je een link naar de google drive waar de informatie over de maatregelen en richtlijnen in meer dan 10 talen staan. Bij nieuwe vragen of richtlijnen, wordt de lijst aangevuld.
 • Wie beroep wil doen op een noodzakelijke vertaling of op een tolk (telefoontolk, sociale tolk, hulptolk), kan contact opnemen met An.Engelen@leuven.be +32 16 27 28 85.

Platform 'Leuven Helpt': geef een zorvraag van uw patiënt/cliënt door

 • Het online platform beschikt intussen over heel wat vrijwilligers die kunnen helpen om boodschappen te doen, naar de apotheek of de post te gaan, een babbeltje te doen via de telefoon, enz.
 • Zorgverleners kunnen de hulpaanvraag ook heel eenvoudig indienen voor een patiënt/cliënt via het formulier, via 016/27 27 72 of leuven.helpt@leuven.be.

Heb je een vraag? Wie kan je contacteren?

 • De teams van Zorgzaam Leuven, Eerstelijnszone Leuven en stad Leuven willen de veelheid aan communicatie beperken door te communiceren met één vaste contactpersoon per sector. Met deze persoon wordt bekeken hoe de verdere achterban geïnformeerd wordt. 
 • Heb je een vraag? Contacteer dan de contactpersoon voor jouw sector. Klik hier voor de contactgegevens. 

Oproep Koning Boudewijnstichting

Het fonds Dr. Daniël De Coninck wil de eerstelijnsorganisaties ondersteunen die onder druk staan vanwege de COVID-19 crisis. Organisaties kunnen een forfaitaire steun van €10.000 aanvragen via een flexibele selectieprocedure zodat er snel ingespeeld kan worden op de behoeftes op het terrein. 

 • Oproep voor eerstelijnsorganisaties

  • Klik hier voor de oproep en selectiecriteria
 • Oproep voor personen in armoede 
  • Klik hier voor de oproep en selectiecriteria

---> Wil jouw organisatie een voorstel indienen? Laat dit weten aan Ann Clé (ann.cle@leuven.be)

Fonds voor ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

 • KBS richt verder ook een 'Fonds voor Solidaire Zorg' op. Het fonds ontvangt giften van ondernemingen en particulieren. De middelen zullen ingezet worden voor initiatieven van ziekenhuizen en residentiële voorzieningen in België. 
 • Klik hier voor meer info.