Nieuwsbrief Lokaal Sociaal Beleid Gent

  • 14 september 2020

Hieronder vind je een aantal nieuwsitems over het Lokaal Sociaal Beleid in Gent:

  • Sinds juli is er een nieuw duo actief op het lokaal sociaal beleid. Kathleen Van de Kerckhove en Michèle Van Elslander. Kathleen volgt het lokaal sociaal beleid en het sociaal innovatiefonds op vanuit de dienst Welzijn en Gelijke kansen van de stad. Michèle volgt het daaraan gekoppelde signalenbeleid en de signalenbundel op vanuit haar nieuwe organisatie Eerstelijnzone Gent vzw.
  • De signalenbundel ontstaat via de werkgroep signalen. Gentse praktijkwerkers bundelen structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. De volgende signalenbundel is voorzien voor begin 2021.
  • Voor de opvolging van signalen wordt aan elk signaal een trekker gekoppeld. Stad Gent stimuleert sinds 2020 ook de opvolging van signalen via projectondersteuning vanuit sociaal innovatiefonds. Er is nog tijd tot 30 september om een dossier in te dienen.
  • Op 26 november 2020 vindt de volgende bijeenkomst van het gezamenlijk forum plaats waar verschillende betrokken in het lokaal sociaal beleid samenkomen. Hou alvast deze voormiddag vrij.
  • De geplande sociale trefdag 2020 op 24 september 2020 gaat niet door omwille van corona en de focus op het sociaal innovatiefonds in 2020. Er wordt een trefdag gepland in september 2021.