NIEUWSBRIEF OVER HET CORONAVIRUS COVID-19 VAN ZORG EN GEZONDHEID (donderdag 14 mei 2020)

  • 18 mei 2020

Contactonderzoek start op grote schaal

Na een opstartfase staat het contactonderzoeken in Vlaanderen klaar om op ongeziene schaal in heel Vlaanderen mensen op te bellen, contacten te bevragen en advies te verlenen om besmetting te voorkomen. Zo’n 735 medewerkers zijn aan de slag gegaan om telefonisch contactonderzoek uit te voeren. Daarbovenop staan medewerkers van verschillende ziekenfondsen paraat om de callcentra te versterken met advies en om de komende dagen huisbezoeken op te starten wanneer telefonisch contactonderzoek niet lukt. 

Zorg en Gezondheid krijgt veel vragen over hoe het contactonderzoek verloopt in voorzieningen. Hierover geven we in een volgende nieuwsbrief meer uitleg. 

 

c4ccb885-2b87-41fc-a5c3-a9474fd49def.pngContactonderzoek: samen het virus vertragen

Online beschikbaar

De folder over het contactonderzoek wordt vanaf donderdag verspreid via de triagecentra. Ook de huisartsen ontvangen een pakket via de Logo's.

Andere taalversie nodig? Download de folder online in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Portugees, Roemeens, Pools, Russisch, Arabisch, Chinees of Turks.

 

Zo herken je de officiële contactonderzoekers

1594eeea-b29e-4c18-b8ab-87771570d428.jpg

In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kan je echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes? Er zijn een aantal zaken waar je op kan letten.

  • De oproep komt van het nummer 02 214 19 19 (of per sms: 8811).
  • Je persoonlijke gegevens zijn gekend.
  • Het telefoontje komt er na huisartscontact.
  • De vragen gaan over een beperkte periode: 2 dagen voor je symptomen tot je isolatie.
  • Opgebeld als contactpersoon? Dan geen vragen over je contacten.
  • Je krijgt nooit vragen over financiële gegevens.

 

 

Opnieuw bezoek mogelijk in voorzieningen

Sinds 10 mei kunnen bewoners van een assistentiewoning die niet verbonden is met een woonzorgcentrum, terug bezoek ontvangen. Hetzelfde geldt voor de initiatieven voor beschut wonen. Het bezoek moet uiteraard volgens de regels van de Nationale Veiligheidsraad verlopen en onder zo veilig mogelijke omstandigheden georganiseerd worden. De voorzieningen krijgen dan ook de mogelijkheid en de tijd om de bezoekregeling verder uit te werken.

Ook in de
woonzorgcentra is er vanaf 18 mei opnieuw bezoek mogelijk, als de voorziening daar zelf klaar voor is. Elk woonzorgcentrum kan zelf het tempo bepalen en het afsprakenkader opstellen om dat te organiseren. Daarbij moeten eeen aantal basisvoorwaarden vervuld zijn. Het woonzorgcentrum kan ook beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden.

 

De taskforce roept op om extra aandacht te hebben voor mensen in sociaal isolement

 

"Wie geen netwerk rond zich heeft, wie zich niet kan verplaatsen door fysieke beperkingen of wie dat niet kan omwille van het risico op besmetting, blijft soms vasthangen in sociaal 4a84f7a2-ac0b-485e-acce-d2d68f0f5179.jpgisolement. En dan dreigt vereenzaming. Bezoek krijgen, doorbreekt dat isolement en biedt een perspectief van zingeving en psychisch welbevinden. We willen professionelen en burgers aanmoedigen de bezoekmogelijkheid aan te grijpen om zo bij te dragen tot meer mentaal welbevinden."

Karine Moykens, voorzitster Taskforce COVID-19


Meer fysieke revalidatie, mobiele werking en consulten in geestelijke gezondheidszorg

De centra voor geestelijke gezondheidszorg, de initiatieven beschut wonen en een aantal ambulante revalidatievoorzieningen die psychosociale en fysieke revalidatie aanbieden kunnen hun aanbod terug uitbreiden. Dat gebeurt op een geleidelijke en gefaseerde manier, volgens het tempo dat voor iedere voorziening haalbaar is. De voorziening moet een aantal organisatorische en infrastructurele maatregelen gerealiseerd hebben voor het onthaal, cliëntenstromen, wachtkamers, agendaplanning,… om grote drukte  te vermijden en maximaal afstand te kunnen houden. Begeleidingsmethodieken op afstand (telefonisch, beeldbellen, chat) worden nog steeds aangemoedigd.

Maatregelen centra voor dagopvang en
centra voor dagverzorging verlengd

De Taskforce COVID-19 Zorg heeft beslist om de geldende inperkingsmaatregelen ter bestrijding van de verspreiding van COVID-19 te verlengen. Daardoor blijven de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang gesloten tot en met 24 mei.

En verder