Covid-19: nuttige links

We worden overspoeld door informatie omtrent het coronavirus. Als antwoord hierop bieden we een overzicht van handige websites en links die je belangrijke informatie en de actuele cijfers over Covid-19 biedt.

Algemene informatie en richtlijnen

https://www.laatjevaccineren.be/

https://www.info-coronavirus.be/nl/ (Federale overheid)

https://www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19 (Vlaamse overheid - Agentschap Zorg en Gezondheid)

Nuttige Covid-19 telefoonnummers

  • Lokaal permanentienummer ELZ Schelde-Leie: 0472/33.36.80 (Dr. Matthijs)
  • Noodnummer CAW (niet enkel Covid): 0800-13500
  • Noodnummer verpleegkundigen of zorg: 0800-11832
  • Teleonthaal Covid-angst: 106 of 1712

 

Actuele cijfers

https://www.sciensano.be/nl/covid-19-cijfers

http://www.coronafacts.be/

Belangrijk om mee te delen is dat er soms kleine verschillen waar te nemen zijn tussen de cijfers die gerapporteerd worden op het federale niveau (Sciensano) en de controletoren van Agentschap Zorg en Gezondheid (enkel toegankelijk voor mSPOC en burgemeester in onze zone). Agentschap Zorg en Gezondheid geeft aan dat dit te wijten is aan problemen met de datadoorstroming (bug), verschillen in databases en timing van weergave testresultaten. De focus ligt natuurlijk op de tendens, die in beide situaties gelijklopend is.

 

Coronalert app

Heb jij al de Coronalert app gedownload? 

Betrouwbare medische info op mensenmaat

https://www.gezondheidenwetenschap.be/

Domus medica fiches voor professionals en patiënten in verband met COVID-19

Domus Medica heeft steekkaarten met informatie omtrent COVID-19 gemaakt voor professionals en patiënten.

Deze kunnen antwoord bieden op diverse vragen zoals:

Voor professionals:

  • Mijn patiënt had contact met een COVID positief persoon, wat nu?
  • Schematische voorstelling van quarantaine en isolatie

Voor patiënten:

  • Moet ik mij laten testen?
  • Ik had contact met een COVID positief persoon, wat nu?