Algemene Info

Oprichting Covid-19 Cel

De zorgraden hebben een belangrijke rol bij de lokale beheersing van de pandemie: het beheersen van uitbraken, solidariseren en sensibiliseren. Om deze rol volop te kunnen uitoefenen is er een Covid-19-cel opgericht binnen ELZ Schelde-Leie. Zowel leden van de zorgraad, externe experten vanuit de verschillende disciplines (1e en 2de lijn) als een intergemeentelijke vertegenwoordiger van de lokale besturen zijn hierin actief.

Psychologische ondersteuning voor hulpverleners en burgers

De Covid-19-pandemie heeft een grote psychosociale impact voor iedereen, zowel voor hulpverleners als voor andere burgers.  Wij geven u graag een overzicht van enkele initiatieven en diensten die hulp en ondersteuning kunnen bieden bij psychosociale problemen in deze moeilijke periode.

Mantelzorgondersteuning

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht op enkele initiatieven ter bevordering van het psychosociaal welzijn van mantelzorgers.  

Personeelsondersteuning

De huidige coronasituatie heeft voor velen een negatieve invloed op het personeelsbestand. Vanuit de eerstelijnszone willen we dan ook ondersteuning bieden waar nodig om het vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Hieronder vindt u de link naar een overzicht van oplossingsmogelijkheden voor voorzieningen bij gebrek aan personeel. Indien u via deze kanalen geen oplossing vindt, kunnen personeelsnoden of –ondersteuning gemeld worden via onze eerstelijnszone (info@elzscheldeleie.be).