Nota Taskforce Vaccinatie mbt het optreden van trombose (bloedklonters) na vaccinatie met AstraZeneca

Op 10 maart 2021 werden in de Europese Unie 30 gevallen van bloedklonter (trombose) gemeld op de ongeveer 5 miljoen mensen die waren gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin.

Tot gisteren, 12 maart 2021, werden in België twee gevallen van trombose gemeld.

Geen causaal verband
Er zijn momenteel geen aanwijzingen van een causaal verband tussen vaccinatie met AZ en bloedklonters, die trouwens door de fabrikant niet worden gemeld als mogelijke bijwerking.

Bij de gevaccineerde bevolking niet meer gevallen dan bij de algemene bevolking
Het aantal gevallen van trombose bij gevaccineerde personen is niet groter dan wat bij de algemene, niet-gevaccineerde bevolking wordt waargenomen. Tromboses treden namelijk frequent op, vooral naarmate de leeftijd toeneemt. Zo zijn er in Europa jaarlijks 40 gevallen van trombose op 100.000 inwoners bij jongeren tussen 18 en 24 jaar oud. Dat aantal stijgt tot 2.055 bij de 80-plussers.

Tot nu toe werden in België op 6 weken tijd meer dan 150.000 AZ-vaccins toegediend.

De incidentie van trombose die gemeld is bij de mensen die met AZ werden gevaccineerd, ligt dus lager dan de incidentie bij de algemene bevolking.

De positie van de Taskforce Vaccinatie
De positie van de Taskforce Vaccinatie, net zoals die van de EMA, is dat de voordelen van het AZ -vaccin tegen Covid-19 groter blijven dan de risico's.

De Taskforce stelt dat het AZ-vaccin een veilig en effectief vaccin is voor alle mensen van 18 jaar en ouder. Het vermindert het risico op ziekenhuisopname met 94%.

Daarnaast heeft ook de The International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) gewezen op het beperkte aantal gevallen van trombose na AZ-vaccinatie: https://www.isth.org/news/556057/ISTH-Statement-on-AstraZeneca-COVID-19-Vaccine-and-Thrombosis.htm

Opvolging van gemelde gevallen
Achter elk cijfer staat een mens. Elk geval van trombose na vaccinatie met AZ wordt geregistreerd in de Europese databank en in de Belgische databank van het FAGG. Elk geval wordt ernstig genomen en nauwgezet opgevolgd.