Oekraïense vluchtelingen: informatie voor zorgverleners

eerstelijnszones Antwerpen

Anticiperend op de instroom van ontheemden uit Oekraïne heeft de Europese Unie bij besluit van 4 maart 2022 het tijdelijk beschermingsstatuut geactiveerd. Het gaat om het bijzonder statuut van tijdelijk ontheemde. De Dienst Vreemdelingenzaken heeft hiervoor een registratiecentrum geopend in Brussel. De registratieprocedure kan je hier raadplegen.

Ziekenfondsen

De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) bieden hulp- en dienstverlening aan voor vluchtelingen die nood hebben aan:

 • Administratieve ondersteuning bij het openen van sociale rechten bij:
  • handicap (VAPH, integrale jeugdhulp, zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte ...);
  • verminderde zelfredzaamheid;
 • Emotionele ondersteuning;
 • Ergotherapeutisch advies rond hulpmiddelen en woningaanpassingen;
 • Oplossing van een zorgsituatie binnen het bestaande thuiszorgaanbod (Denk aan thuisverpleging, diensten gezinszorg, vrijwillige oppashulp ...).

Meer informatie en contactgegevens zijn terug te vinden in dit communiqué.

Door de oorlog zijn veel Oekraïners op de vlucht. Daar zijn ook niet-begeleide minderjarigen bij. Voor hen zou pleegzorg een tijdelijke oplossing kunnen zijn. Pleegzorg Antwerpen staat in onze provincie in voor hun opvang. Daarvoor zijn ze dringend op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. Wil jij je kandidaat stellen, dan mag je je gegevens hier achterlaten. Als er in jouw buurt een nood is, neemt Pleegzorg Antwerpen contact met je op.

Enerzijds is er nood aan medische zorg en eerstelijnshulp, anderzijds moet er gewaakt worden over de werkbelasting van de huisartsen. Om daar een antwoord op te bieden, werden zorgpunten opgericht door Stad Antwerpen en de Antwerpse Huisartsenkringen. De Eerstelijnszones Antwerpen spelen een ondersteunende rol in deze samenwerking. 
In een zorgpunt kunnen de Oekraïense vluchtelingen terecht voor zorg op maat bij een verpleegkundige en/of een arts.

 • Een eerste zorgpunt bevindt zich in de collectieve opvang in Deurne Zuid, uitsluitend voor de bewoners van De Tol.
 • In Antwerpen Centrum bevindt zich het tweede zorgpunt. Oekraïense vluchtelingen die verblijven in Antwerpen, Schoten, Stabroek en Wommelgem kunnen hier van maandag tot en met vrijdag terecht van 9u tot 13u.
  Adres: Lange Leemstraat 372, 2018 Antwerpen.
  Het zorgpunt is op zoek naar
  • Vrijwillige tolken Nederlands/Engels/Frans - Oekraïens
  • Zelfstandige verpleegkundigen

   Heb je vragen of interesse? Neem contact op met zorgpunt.ijsfabriek@gmail.com
 • Zorgpunt Linkeroever is open sinds 15 juni, telkens op maandag-woensdag-vrijdag van 9u tot 12u. Dit zorgpunt is bedoeld voor inwoners van het nooddorp, maar ook andere ontheemde Oekraïeners die op Linkeroever wonen zijn hier welkom.
  • Adres: Willem Gijsselsstraat 16 A5, 2050 Antwerpen

Meer informatie vind je op de website van Stad Antwerpen onder de titel 'Medische ondersteuning'.

Dringende medische hulp is mogelijk voor de Oekraïense vluchtelingen in afwachting van het openen van een ziekteverzekering. DMH is dus voor personen die Oekraïne hebben verlaten wegens de oorlog en aan het OCMW verklaren dat zij aanspraak (zullen) maken op het statuut tijdelijke bescherming (TB). Meer informatie vind je hier terug.

Hulpmiddelen om te communiceren

Download nu gratis de overzichten in het Oekraïens en verschillende belangrijke talen om ontheemden uit Oekraïne te ondersteunen in de communicatie rond basisbehoeften, gevoelens en medische informatie op volgende website:

Ukraine Refugee Communication Boards - Tobii Dynavox Global

Een voorbeeld:

Oekraine

 

Bekijk hieronder een (vertaalde) stappenplan voor je doktersbezoek:

pdf bestandBegrijpJeDokter.pdf (574 kB)

Hier kan je brochures en documenten terugvinden die vertaald zijn in het Oekraïens.

Om de communicatie met kinderen, jongeren en ouders in goede banen te leiden, kan je nodige tools raadplegen op de website van Opgroeien - Kind & Gezin.

De oorlogssituatie, getuige zijn van geweld, je land plots moeten verlaten, de vele vragen die je hebt. Voor vluchtelingen, ook die uit het Russisch oorlogsgeweld in Oekraïne staat de mentale gezondheid en het psychisch welbevinden enorm onder druk. Welke ondersteuning er beschikbaar is, vind je hier terug.

Waar vind ik meer informatie?

Ga naar:

Label_Antwerpen_Oost_eerstelijnszone_groen.jpg

Label_Antwerpen_Zuid_eerstelijnszone_groen.jpg

Label_Antwerpen_centrum_eerstelijnszone_groen.jpg

Eerstelijnszone Noord Antwerpen