Omdat elke mantelzorger een compliment verdient!

  • 9 juni 2021

Mantelzorgcomplimentenkaart. Omdat elke mantelzorger een compliment verdient.

Eerstelijnszone ZOLim (Zuid-Oost Limburg) lanceert complimentenkaartjes voor mantelzorgers.  Zo wil ze via haar werkgroep ‘Mantelzorgers/Personen met een Zorg- en Ondersteuningsnood (PZON)’ mantelzorg meer onder de aandacht brengen. Dankzij de kaartjes wil de eerstelijnszone burgers aansporen om mantelzorger(s) te complimenteren. De mantelzorgkaartjes worden ter beschikking gesteld door zowel zorg- en hulpverleners als het Sociaal Huis in de gemeenten Bilzen, Tongeren, Hoeselt, Riemst, Voeren en Herstappe. Wil je graag een kaartje ontvangen? Vraag er naar bij jouw zorg- of hulpverlener.

Mantelzorg. Een belangrijk onderwerp in het beleid van eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg. ‘De eerste stap om mantelzorgers te bereiken is door hen te erkennen en waarderen’, zeggen schepen Maike Meijers en Jenny Hocks, mantelzorger en vertegenwoordiger in eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg. ‘In dat opzicht hebben we vanuit de Zorgraad complimentenkaartjes ontwikkeld. We willen de kaartjes bezorgen aan mensen die omringd worden door mantelzorgers. Ze kunnen een persoonlijke boodschap toevoegen op de achterkant om hun mantelzorger(s) extra te bedanken voor alle, niet altijd evidente, zorg’.  

Het waarderen van de mantelzorgers is een eerste stap. ‘Ik wil graag luisteren naar mantelzorgsituaties om noden en behoeften te detecteren. Waar lopen mantelzorgers tegen aan? Wat hebben ze nodig? Dat kan belangrijke informatie opleveren voor onze clusterwerking’, haalt Jenny aan.

De kaartjes worden ter beschikking gesteld aan de zorg- en hulpverleners(organisaties) die zetelen in de Zorgraad (zie lijst onderaan). Zij verspreiden vervolgens naar hun achterban. Wil jij graag een kaartje ontvangen? Vraag er naar bij jouw eerstelijnszorg- en hulpverleners, gemeente of Sociaal Huis van jouw gemeente.