Ondersteuning in het zorglandschap

  • 30 augustus 2021

Vraagwijzer

Vraagwijzer biedt jou de mogelijkheid om zowel individueel alsook in groep aan de slag te gaan met jouw ondersteuningsvraag. Je kan ook eens een kijkje nemen naar de folder.

Vraagwijzer  is een infoloket van KVG vzw met als doel personen met (een vermoeden van) een handicap wegwijs te maken in het zorglandschap. We richten ons op mensen die op zoek zijn naar ondersteuning maar nog geen zicht hebben op welke mogelijkheden er allemaal zijn. Daarnaast helpen we ook bij de administratieve procedures die doorlopen moeten worden om ondersteuning aan te vragen.

Wegwijzer

Wegwijzer is het toegankelijk aanspreekpunt van VFG voor alle vragen rond handicap. 

De Wegwijzer gaat op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun netwerk kunnen hebben en leggen in mensentaal rechten, plichten en procedures uit die op personen met een handicap van toepassing kunnen zijn. 

Hoe begeleiden ze?

  • Individuele begeleiding: iedereen kan ons steeds individueel contacteren met zijn/haar vraag.
  • Infosessies: op regelmatige tijdstippen bieden we infosessies aan op verschillende plaatsen in Vlaanderen én digitaal. Deze infosessies kunnen onder meer gaan over persoonsvolgende financiering, maar ook heel wat andere thema’s komen aan bod. Suggesties voor een thema? Laat het ons zeker weten!
  • Op-weg-groepen: hoe kan je zorg en ondersteuning concreet organiseren? Hierover nadenken en deze vragen beantwoorden is niet altijd makkelijk. Wij helpen de persoon met een handicap ‘op weg’ bij dit proces. De deelnemers leren van elkaar door ervaringen te delen in een kleine – en veilige – groep. Het kan bovendien een voorbereidend traject zijn op de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

pdf bestandVFG_Wegwijzer_OVL.pdf (6.4 MB)