Ondersteuning kinderen en Jongeren in tijden van corona

 • 21 april 2020

1. Informatie vanuit netwerk Radar

 

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de Federale Overheid om de verspreiding van het Coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, moeten vele organisaties hun hulpverleningsaanbod aanpassen.

 

Vanuit RADAR hebben wij het beschikbaar of aangepaste aanbod rond geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen in een overzicht gegoten.

 

Via deze link kan u het overzicht raadplegen. Vanuit RADAR proberen we dit overzicht regelmatig te updaten zodat u op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen.

 

Aanvullingen of correcties van dit overzicht kunnen via netwerkpunt@radar.be worden doorgegeven.

2. Eerstelijnspsychologische functie nu ook voor kinderen

Op 2 april liet Minister De Block a.d.h.v. een persbericht weten dat de eerstelijnspsychologische functie zoals uitgerold bij volwassenen nu ook opengesteld zal worden voor kinderen en jongeren (0-18) en ouderen (65+).

 

pdf bestandPersbericht 2020_04_02 Terugbetaling van psychologische hulp voor jong en oud.pdf (174 kB)

 

Na een overleg met de Nederlandstalige netwerkcoördinatoren en de FOD VVVL d.d. 8 april weten we nu ook wat dit concreet inhoudt   

In een eerste fase gaat het om een tijdelijk project tijdens de coronacrisis en in de nasleep ervan: vanaf april tot eind december 2020. Er komt een evaluatie na deze periode, we hopen op verlenging nadien.

 

De eerstelijnspsychologische zorg gaat over “kortdurende generalistische klinisch psychologische begeleiding gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt”. Erkende klinisch psychologen en orthopedagogen die zich inschrijven in dit project kunnen dan aan terugbetalingstarieven (RIZIV) kinderen en jongeren (en/of hun context) zien onder volgende modaliteiten:

 • Indicaties zijn breed: emotionele problemen, gedragsproblemen, sociale problemen.
 • Op voorschrift van: huisarts, kinderarts, kinderpsychiater, CLB-arts.
 • Aantal sessies: max 4 en eenmaal verlengbaar na evaluatie tot max 8 sessies per jongere (per jaar).
 • Tarief: 1e sessie van 60’ = € 60,17; volgende sessies van 45’ = € 45,88.
 • Jongere (en/of context) betalen daarvan eigen bijdrage van 11,2€ (of 4€ indien verhoogde tegemoetkoming).
 • In eigen praktijk of ruimte buiten een gesubsidieerde voorziening, zoals CAW, Sociaal huis, Wijkgezondheidscentrum, groepspraktijk huisartsen, … (niet in een ziekenhuis, CAR of CGG; cfr. artikel 3 in de conventie http://www.psy107.be/images/Overeenkomst_VC-PZ_klin_psy-ort.pdf). Ook videoconsultaties worden tijdelijk (alvast tot 30 juni) terugbetaald.  
 • Eerste sessie binnen de week (onder voorbehoud van voldoende capaciteit), max. binnen de maand na verwijzing.

 

Komen in aanmerking voor dit project: alle (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen/orthopedagogen die:

 • Over een visum beschikken.
 • 3 Jaar relevante ervaring hebben.
 • Zich voor minstens 4 sessies/week willen engageren.
 • Een overeenkomst met het netwerk afsluiten.

De minister verwacht dat elk netwerk asap een minimum geafficheerd aanbod heeft. De presentatie die wij op 8 april voor het eerst online te zien kregen met de beknopte info bezorgen we jullie in bijlage 2.

Ondanks de hoge druk denken we dat deze opdracht een waardevolle uitbreiding betekent van het zorgaanbod voor kinderen en jongeren in ons netwerk.

 

We overlopen met jullie de stappen die we voorzien in de komende periode, in de hoop asap een aanbod te kunnen afficheren (via verschillende kanalen):

 1. Overleg met de 2 netwerkcoördinatoren volwassenen (GG ADS en Het PAKT) – week van 6 april.
 2. Kennisgeving aan netwerkcomité RADAR, procesgroep Connect/Crosslink RADAR, partner-werkgevers programma’s RADAR en ELP 1G1P, SPOC’s programma’s RADAR, netwerken volwassenen, leden ICC (de programma’s van RADAR) uitnodiging tot feedback, suggesties, … Vraag aan Daphne Sassanguie om deze info aan alle leden van het IROJ te bezorgen. – week van 13 april.
 3. Vraag aan de netwerken volwassenen om met 1 (vereist) ziekenhuis in zee te kunnen gaan ifv penhouderschap en facturatie – week van 13 april.    
 4. Netwerkcoördinatoren volwassenen contacteren ELPers volwassenen met verdere bekendmaking van dit nieuw aanbod en bijkomende vraag wie van de medewerkers interesse heeft om eveneens te voorzien in een aanbod voor kinderen en jongeren i.f.v. snelle opstart – week van 13 april.
 5. Verder overleg met de netwerken volwassenen (die de ELP al uitrolden voor hun doelgroep) en de respectievelijke ELP-coördinatoren – week van 13 april
 6. Werven van ELP via communicatie naar medewerkers breed via ELZ, IROJ, netwerkforum RADAR, … Kennisgeving  door Crosslink hun adressenlijst van zelfstandige psychologen – week van 20 april
 7. Afstemmen met de regionale samenwerkingsverbanden 1 Gezin 1 Plan (cf. bestaand aanbod eerstelijnspsychologische functie met Vlaamse middelen en ander kader (kosteloos, ELP in loondienst) binnen hun werking) – werkgevers ELP zijn op de hoogte gesteld, verdere afstemming wordt gepland; - week van 20 april
 8. Bekendmaking en eerste praktische afspraken met verwijzers – week van 20 april
 9. Technische en formele organisatie uitwerken: online boekingssysteem, patiëntendossier, doorverwijzingsafspraken, afspraken rond facturatie, … - week van 20 april
 10. Afstemming met Nederlandstalige netwerken kinderen en jongeren en overheden – week van 20 april
 11. Afstemming met programma’s RADAR (met o.a. Connect) en RADAR breed – week van 20 april e.v. via ICC, procesgroepen, partner-werkgevers, netwerkcomité, …
 12. Verdere afstemming met IROJ (en 1G1P), ELZ, netwerken volwassenen, overheden, … – vanaf mei

 

We hebben van de federale overheid nog geen/onvoldoende zicht op volgende zaken (maar werken daar dus verder aan):

 • Contingent aan ELP-aanbod dat we kunnen inzetten en welke omkaderende middelen er zijn – dit zou ons spoedig door het RIZIV gemeld worden.
 • Hoe we helder naar verwijzers kunnen communiceren wat de verhouding zal zijn tussen de ‘Vlaamse’ en de ‘federale’ ELP – in verder overleg met 1G1P.
 • Hoe we een werkbaar stroomdiagram uitwerken waarbij de ELP een plaats krijgt in de zorgketen (opdracht situeert zich binnen preventie en vroeginterventie).

Indien u opmerkingen heeft over dit project, kan u dit melden aan toon.langeraert@popovggz.be of Liesl.Vereecke@overlegplatformgg.be

 

Deze informatie kregen wij in onze algemene mailbox van eerstelijnszones van het Waasland. Indien u aanvullende informatie heeft of vragen, laat het gerust weten op elzwaasland@gmail.com.