Ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid (crisis of langetermijn)

  • 5 mei 2022
het pakt

 

Mobiel Crisis Team

 biedt crisisbegeleiding voor de duur van één maand:

  • Ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving in de crisissituatie, gebruik makend van de krachten van de patiënt en die van de omgeving.

  • Adequate organisatie van zorg/doorverwijzing bij/na psychiatrische crisis of crisisopname.

  • Kortdurende psychologische begeleiding.

Meer informatie of aanmelden

 

MOBil Team

biedt begeleiding en behandeling voor mensen met een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid in hun eigen leefomgeving.

 

  • Het afstemmen van de samenwerking tussen de verschillende zorgpartners waarbij advies, coaching en netwerkondersteuning ten aanzien van het betrokken netwerk kan geboden worden.
  • Begeleiding in de leefomgeving van de cliënt vertrekkende vanuit de krachten van de cliënt waarbij deze zoveel als mogelijk de regie van het zorgtraject behoudt. Er wordt ingezet op aansluiting bij een sociaal netwerk. De duur en de intensiteit van de begeleiding zijn afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Indien nodig kan men overschakelen naar meer intensieve opnamevervangende begeleiding en behandeling door het volledige team. 
  • Indien een opname wenselijk is, houdt het MOBiLteam contact met de cliënt en het behandelend team van het ziekenhuis.

Meer informatie of aanmelden