Onderzoek COVID19 en personen met een mentale beperking

  • 8 augustus 2020

Covid-19 heeft ook in de zorg voor mensen met een beperking ongetwijfeld een impact gehad. 

Er is dan ook op het niveau van het EAPC een onderzoek gestart waarbij zowel zorgverleners als mantelzorgers via enquêtes zullen worden bevraagd. Dit onderzoek - waarbij voor Vlaanderen Dr Naomi Dhollander deelneemt gaat nu in pilootfase. In deze fase wordt de vragenlijst verder uitgetest om vervolgens wereldwijd onderzoek te kunnen doen. De vragenlijst is nu nog in het Engels. Delen en invullen is de boodschap! 

https://pepic19.limequery.com/652896?lang=en

bron:  Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw